Anna mielipiteesi merkittävistä kaavaluonnoksista 14.6. mennessä: Viirinkankaan liikennejärjestelyt ja Ounasvaaran lakialue

Julkaistu 15.5.2024 15:03

Rovaniemen kaupungilla on meneillään useita kaavahankkeita, joista se haluaa nyt kuntalaisten mielipiteitä. Merkittävimpiin kuuluvat Ounasvaaran lakialueelle sijoittuva kaavaluonnos ja Viriinkankaan läpi suunniteltu tielinjaus.

asemakaavaluonnos ve1.jpg
Luonnosversio 1 Ounasvaaran lakialueen asemakaavasta

Ounasvaaran lakialueelle suunnitellaan matkailurakentamista

Ounasvaaran kaavahankkeen tarkoitus on mahdollistaa loma-asuntojen rakentaminen Ounasvaaran lakialueelle reilun 13 hehtaarin alueelle. Alue sijaitsee Ounasvaarantien ja Hiihtomajantien lähiympäristössä. Tällä hetkellä alueella on metsää ja virkistysreittejä.

Rovaniemen kaupunki omistaa alueesta kolmasosan, ja loput alueen maat ovat yksityisessä omistuksessa. Asemakaavamuutoksen käynnistämistä hakivat yksityiset maanomistajat niin, että kaava mahdollistaisi alueelle loma-asuntojen rakentamisen voimassa olevan yleiskaavan rajoissa.

Alustavan suunnitelman mukaan alueelle voisi tulla noin 60 paritaloa. Kunkin rakennusoikeus olisi 250 kerrosneliömetriä. Rakennusten korkeus ei saisi ylittää puuston korkeutta.

Kaupunki pyysi kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ensimmäistä kertaa mielipiteitä lokakuussa 2023. Tämän jälkeen kaavamuutosaluetta laajennettiin maaliskuussa 2024 Ounasvaaran Hiihtoseuran toiveesta. Nyt nähtäville tulevat asemakaavaluonnokset ja valmisteluaineisto. 

Viirinkankaan liikennejärjestelyt välillä Valtatie 4 - Kemijoki

Kaupunki on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaisi uuden tieyhteyden muodostamisen nelosten ja joen toisella puolella sijaitsevan Paavalniemen välille. Tie kulkisi valtatie 4:ltä Niemelänpuiston ja Mortin männikön kautta entisen Metsäntutkimuslaitoksen länsipuolelle Kemijoen rantaan ja siitä siltayhteytenä Paavalniemen puolelle.

Tieyhteys sisältyy aiemmin hyväksyttyyn Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelmaan.

Tieyhteyden suunniteltu sijainti käy ilmi kaupungin verkkosivuilta löytyvästä kartasta: Viirinkankaan liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma

Koko kaava-aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta Kaavatorilta (linkki tämän jutun lopussa). 

 

Mielipiteitä voi jättää 14.6. saakka

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 16.5–14.6.2024. Tänä aikana luonnoksista voi esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä. Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään 14.6. osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori sekä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Koskikatu 19, 96200 Rovaniemi, 1.krs. Käynti uusiin tiloihin tapahtuu Koskikadun ja Rovakadun kulmauksesta.

(16.5. klo 16.05 lisätty linkki karttaan, jossa näkyy nelostieltä Paavalniemeen kaavaillun tien yleissuunnitelma.)


asemakaavaluonnos ve2.jpg
Luonnosversio 2 Ounasvaaran lakialueen asemakaavasta. Tässä versiossa rakennusten väliin jäisi hieman enemmän puustoa ja pysäköintipaikka ei sijaitsisi rakennusten välittömässä läheisyydessä.