Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Haettavana nyt>Asukas- ja kylätoiminnan kehittämis- ja toimintatuet sekä järvien hoitokalastustuki 2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päättyneet haut

Asukas- ja kylätoiminnan kehittämis- ja toimintatuet sekä järvien hoitokalastustuki 2018 

Kaupunginhallitus laittaa julkisesti haettavaksi kaupunginosien ja kylien kehittämistuet, yhdistysten toimintatuet sekä järvien hoitokalastustuet (Kh 29.1.2018 § 26).

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämis- ja/tai toimintatukea seuraavasti:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: liikunta- ja kulttuuriharrasteet
 • Asukkaiden turvallisen arjen edistäminen: vuorovaikutus osana hyvää arkea, viriketoiminta omien voimavarojen puitteissa, turvallinen asuminen ja ympäristö
 • Uudet kehittämisideat ja kokeilut: asukas- ja kyläyhdistysten sekä yhteistyötahojen kokeileva kehittäminen.
 • Maisema- ja ympäristönhoitotyöt
 • Asukkaiden laajemmat yhteishankkeet
 • Asukasviestintä ja kehittämistoimintaan sisältyvä markkinointi sekä koulutustoiminta.

Tukea myönnettäessä huomioidaan alueellinen tasa-arvo ja suunnitellun toiminnan ennaltaehkäisevä vaikutus. Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille.

Hakuaika: torstaihin 15.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Vuoden 2018 kehittämistukia voi hakea myös asukastoiminnan kumppanuuksia ja verkostoja kehittävälle kokeilutoiminnalle. Aiheesta järjestetään Kokeilutyöpaja maanantaina 12.2.2018 klo 15-17, Kauppatorin asukastupa, Pohjolankatu 4-6. Tervetuloa!

 

HAKEMUKSET

Kaupunginosissa toimivien asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten sekä kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntien hakemukset osoitetaan oman alueen aluelautakunnalle.

Kaikki hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 sekä selvityksen 2017 tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

 

JÄRVIEN HOITOKALASTUSTUKI 2018

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut tukea vuoden 2018 vesistöjen hoitokalastushankkeisiin 20 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: ”Hoitokalastustuki”

 

KAIKKI HAKUKAAVAKKEET

Http://www.rovaniemi.fi/asukastoiminnanavustukset sekä palvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7.

Tiedustelut: erityisasiantuntija Maarit Alikoski 050 374 8495 maarit.alikoski@rovaniemi.fi