Asukkaat toivovat enemmän matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja avoimempaa viestintää

Julkaistu 24.11.2022 13:45

Kaupunki kysyi näkemyksiä Rovaniemen viestinnän, markkinoinnin ja osallisuustyön kehittämisestä. Vastauksia kertyi yhteensä miltei 1600 kappaletta.

Kolme henkilöä keskustelee seisoen. Etualalla Rovaniemen brändiliput.
Kuva: Toni Eskelinen / Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki keräsi syksyn 2022 aikana asukkaiden ja henkilökuntansa näkemyksiä viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman laadintaa varten. Viestintäkysely oli avoinna Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla sekä paperisena Rovaniemen Kansalaistalolla ja asiakaspalvelupiste Osviitassa. Vastauksia kertyi yhteensä 1579 kappaletta.

– Kyselyn tulokset on nyt analysoitu, ja nostamme niiden perusteella tärkeimmät kehittämiskohteet osaksi tulevaa viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on jatkaa keväällä hyväksytyn kaupunkistrategian toimeenpanoa, kertoo Rovaniemen kaupungin viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela.

Lisää tiedottamista osallistumismahdollisuuksista

Vastausten perusteella asukkaat kokevat, etteivät he saa vaikuttaa kaupungin asioihin riittävästi ja ettei osallistumisella  ole tarpeeksi vaikutusta kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Vastaajat kaipaavat lisää tietoa etenkin siitä,  missä, milloin ja minkä kanavien kautta voisi osallistua. 

Osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi asukkaat toivovat avointa, monikanavaista ja selkeää viestintää. Osallistumiseen toivotaan enemmän matalan kynnyksen keinoja sekä oikea-aikaisuutta, jotta asioihin pääsisi aidosti vaikuttamaan. 

Päättäjiä ja virkamiehiä haluttaisiin enemmän näkyviin ja lähemmäs asukkaita. Lisäksi toivotaan enemmän yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten ja korkeakoulujen kanssa.

Henkilöstöä motivoisi osallisuustyöhön erityisesti se, jos osallistumisen tuloksilla olisi enemmän merkitystä lopputulokseen. He tarvitsevat myös osallisuuteen liittyvää koulutusta sekä enemmän aikaa kuntalaisten mukaan ottamiseen. Osallistumiselta edellytetään avoimuutta, läpinäkyvyyttä, oikea-aikaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Myös tiedotusta osallistumismahdollisuuksista halutaan tehostaa monipuolisesti eri kanavissa. 

– Sekä henkilöstön että asukkaiden muutostoiveet olivat kyselyiden perusteella yllättävän samansuuntaisia. Nyt tarvitsemme konkreettisia työkaluja sekä yhteisiä uusia toimintatapoja tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen, arvioi osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä.

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman lisäksi valmisteilla onkin kuntalaisen osallisuusopas sekä työntekijöiden osallisuuden työkalupakki. Nämä valmistuvat ohjelman jälkeen vuoden 2023 aikana.

Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon 

Kyselyyn vastanneet asukkaat haluavat saada lisää tietoa kaupungin päätöksenteosta. Tietoa haluttaisiin enemmän eri kanavista, etenkin sosiaalisen median, sanomalehtien ja kaupungin verkkosivujen kautta. Lisäksi päätöksistä tiedottamiseen toivotaan selkeyttä, avoimuutta ja oikea-aikaisuutta. Päätöksistä halutaan kuulla perusteluja ja taustoja. 

Henkilöstön vastausten mukaan  viestinnässä halutaan kehittää eri viestintäkanavien monipuolisuutta sekä kaupungin verkkosivujen käytettävyyttä. Etenkin sosiaalisen median käyttöä halutaan lisätä entisestään. Viestinnän kautta halutaan myös tuovan palvelualojen toimintaa näkyvämmäksi. Henkilöstö toivoo lisää viestintään liittyvää yhteistyötä ja koulutusta. Suurimpana esteenä viestinnän ja markkinoinnin tekemiselle omassa työssään henkilöstö näkee ajan ja osaamisen puutteen. 

– Kyselyn tulokset antavat meille hyvän pohjan suunnitella henkilöstölle juuri heidän tarpeisiinsa sopivia viestintäkoulutuksia. Tavoitteenamme on, että viestinnän tekeminen helpottuu osana jokaisen työntekijän työtä, Onnela kertoo. 

Esimerkiksi päätösviestintää on kaupungilla jo aktiivisesti kehitetty. Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoustiedottamisesta on otettu mallia lautakuntien viestintään. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty kielenhuoltokoulutusta. Kehittämistä ja koulutuksia jatketaan myös viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman valmistumisen jälkeen. 

Ylpeydenaiheina luonto, kulttuuri ja paikallinen ilmapiiri  

Rovaniemen kaupungin maine arvioidaan kyselyiden perusteella hyväksi. Vastaajat ovat  ylpeitä muun muassa kauniista luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Rovaniemi koetaan ihmisen kokoiseksi kaupungiksi, jossa kaikki on sopivan lähellä. Ihanat ihmiset ja leppoisa ilmapiiri ovat myös vastaajien ylpeyden aiheita. 

Sen sijaan  muun muassa keskustan yleisilme ja päätöksenteon epäjohdonmukaisuus mainittiin asioina, joista vastaajat eivät ole ylpeitä. Myös kaupungin kehittämisen hitaus sekä teiden ja kiinteistöjen kunnossapito saivat kritiikkiä. 

– Nämä maineeseen liittyvät vastaukset ovat linjassa aiempien brändiuudistuksen aikana tehtyjen kyselyiden sekä viime vuodenvaihteessa teetetyn vetovoima- ja mainetutkimuksen kanssa. Vahvuuksiamme ja ylpeydenaiheitamme ovat erityisesti luonto ja ihmiset, ympäristö ja yhteisö, sanoo Onnela. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita aktiivisesta osallistumisesta. 
 

Jaa sivu