Edelläkävijäkunnat Rovaniemi, Ii ja Jyväskylä julkaisivat kiertotalouden tiekarttansa

Julkaistu 31.1.2020 15:00

Kiertotaloutta edistävän Circwaste-hankkeen edelläkävijäkunnat Rovaniemi, Ii ja Jyväskylä ovat julkaisseet kiertotalouden tiekartat, jotka ohjaavat kuntien resurssiviisautta edistävää työtä tulevina vuosina. Tiekarttatyössä keskeistä on paikallisten vahvuuksien, erityispiirteiden ja haasteiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden aktivoiminen.

Henkilö ajaa maastopyörällä hiekkatiellä.
Rovaniemi on oiva pyöräilykaupunki sulan maan aikaan. Kiertotalouden tiekartan yhtenä tavoitteena on edistää myös talvipyöräilyä mm. pyöräteiden aurausta parantamalla. (Kuva: Lapin Materiaalipankki)

Kiertotalouden tiekartoissa määritellään kunnan kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kunnat panostavat muun muassa rakentamisen resurssitehokkuuteen, jätehuollon neuvontaan sekä ruokahävikin vähentämiseen. Parhaimmillaan työ luo kunnalle uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa sekä lisää kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia esimerkiksi jakamistalouden mahdollisuuksien lisääntyessä.

Rovaniemi arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi

Rovaniemen tiekartan viisi painopistealuetta ovat kestävä ruokajärjestelmä ja ravinnekierto, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet.

- Olemme luoneet selkeät käytännönläheiset tavoitteet, joihin on helppo tukeutua ja joiden varaan voidaan tulevaisuuden kehitys rakentaa. Osan näistä tavoitteista mikä tahansa kunta voi ottaa omakseen, siten ettei tarvitse olla edes kovin perehtynyt kiertotalouteen, ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi Rovaniemen kaupungilta sanoo.

Rovaniemellä tiekarttatyössä huomioidaan alueelliset erityispiirteet pohjoisena matkailukaupunkina. Tavoitteena on esimerkiksi lumen hyötykäytön lisääminen innovatiivisesti alueen omaleimaisuuden luomiseksi. Rovaniemi pyrkii myös edelläkävijäksi lumen lähihallintaratkaisuissa. Liikenteen vähäpäästöisiä ratkaisuja edistetään tulevina vuosina muun muassa talvipyöräilyä tukevalla pyöräteiden varhaisella aurauksella sisällyttämällä tämä urakkasopimuksiin.

Arktinen ruokakulttuuri ja profiloituminen matkailun näyteikkunana ovat Rovaniemen vahvuuksia. Tiekartan yhtenä tavoitteena on, että rovaniemeläiset ovat ylpeitä paikallisesta ruokakulttuurista ja paikallinen ruoka on yksi sen matkailuvalteista. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä lähiruoan sekä särjen ja hauen arvostusta. Arktisen ruokakulttuurin tunnettavuutta lisätään yhteistyössä matkailupalveluiden tarjoajien kanssa sekä konseptoidaan yhdistettyjä luonto- ja ruokaelämysmatkoja.

Rovaniemellä koetaan, että tiekarttatyö on saanut erittäin laajasti hyväksyntää ja siihen on suhtauduttu myönteisesti koko organisaatiossa.

- Nyt kun kaupunginhallitus on tiekartan hyväksynyt, on seuraava vaihe ohjausryhmän perustaminen ja tiekartan jalkauttaminen käytännön teoiksi. Tiekartta myös täydentyy vuosittain toteutuneiden asioiden ja uusien tavoitteiden myötä, Lehtoniemi jatkaa.

Lue lisää edelläkävijäkuntien tiekartoista

Tutustu edelläkävijäkuntien tiekarttoihin

Lisätietoa:
Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi, Rovaniemen kaupunki, puh. 0400 295 595, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Jaa sivu