Elinvoimalautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontuvat syksyn 2022 ensimmäisen kerran

Julkaistu 19.8.2022 14:25

Rovaniemen kaupungin elivoimalautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontuvat tiistaina 23.8.2022.

Puistolammen leikkipuisto.

Juttua korjattu 23.8. klo 10.05: Bussilippuja koskeva esitys koskee 25 vuotta täyttäneitä, ei alle 25-vuotiaita (jälkimmäiset voivat käyttää nuorten lippua). 

Yhdyskuntalautakunta käsittelee muun muassa seuraavia ajankohtaisia asioita:

- Mitä leikkipaikkoja kaupungissa peruskorjataan? Kaupunki on nyt vastannut peruskorjausohjelmaa koskeviin asukkaiden mielipiteisiin. Jos lautakunta hyväksyy kaupungin antamat vastaukset, kaupunki etenee peruskorjauksissa ohjelman mukaan. Yhteensä peruskorjattavia leikkipaikkoja on 19 kappaletta viiden vuoden aikana. Vuosittain myönnettävät investointimäärärahat määrittävät osaltaan niiden toteuttamista.

- Ketkä voivat jatkossa matkustaa Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä opiskelijalipulla? Lautakunnalle esitetään, että opiskelijalippuun olisivat jatkossa oikeutettuja myös ne 25 vuotta täyttäneet päätoimiset opiskelijat, joiden opiskelupaikka on muualla kuin Rovaniemellä.

Elinvoimalautakunta käsittelee muun muassa sitä, mihin hankkeisiin kaupungin elinvoimapalvelut aikoo hankkia EU:lta rahoitusta rahoituskaudella 2021–2027. Mukana on muun muassa vetytalouteen, kestävään matkailuun ja start up -yritysten tukemiseen liittyvät hankkeet.

Kokouksien esityslistat löytyvät kaupungin verkkosivuilta:
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntasuunnittelun_lautakunta/Kokous_2382022

https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta/Kokous_2382022