Elinvoimalautakunta käsittelee RoPSiin liittyvää tietopyyntöä

Julkaistu 21.7.2023 10:02

Lapin Kansa on pyytänyt tietoa RoPSin jättämästä oikaisuvaatimuksesta.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta kokoontuu 25.7. ylimääräiseen kokoukseen kello 10. Lautakunta käsittelee Lapin Kansa -lehden tekemää tietopyyntöä. Lehti on pyytänyt nähtäväkseen Rovaniemen Palloseura ry:n jättämän oikaisuvaatimuksen liitteineen. RoPSin oikaisuvaatimus koski elinvoimalautakunnan 30.5. tekemää päätöstä. 

Elinvoimalautakunta käsitteli 30.5.2023 uutta maksusuunnitelmaa, jota RoPS esitti kaupungille. Maksusuunnitelma koski keskuskentän vuokrista syntyneitä saatavia. Lautakunta hyväksyi RoPSin ehdotuksen maksujärjestelystä muilta osin, mutta päätti periä viivästyskorot ja perintäkulut täysimääräisinä. 

Elinvoimalautakunnalle esitetään nyt, että se päättäisi luovuttaa Lapin Kansalle RoPSin tekemän oikaisuvaatimuksen liitteineen sen julkisilta osin. Tietoja ei esityksen mukaan luovutettaisi niiltä osin, kuin asiakirjasta ilmenee tietoja liikesalaisuudesta ja liikesalaisuutta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta muusta seikasta. 

Oikaisuvaatimuksen liitteenä oleva asiakirja sisältää tietoja Rovaniemen kaupungin ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n välisistä sopimuksista. Näistä käy ilmi tietoja, jotka voisivat aiheuttaa taloudellista vahinkoa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle, perusteluissa todetaan. 

Kokouksen esityslista on nyt julkaistu, ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 

(21.7. klo 10.13 juttuun lisätty kokouksen tarkka ajankohta: klo 10)