Etusivun uutislista

Elinvoimalautakunta kokoontui: Rovaniemi kokeilee yritysvaikutusarviointia ja alkaa myöntää tila- ja paikka-avustuksia myös keskusta-alueilla toimiville asukasyhdistyksille

Julkaistu 31.5.2022 20:08

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti tiistaina 31.5. ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Kokeilun tulokset raportoidaan syksyllä 2022 kaupunginhallitukselle, joka sen jälkeen arvioi laajennetaanko yritysvaikutusten arviointi osaksi koko kaupungin päätöksentekoa.

Kokousnuija.jpg

- Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteisyyttä. Rovaniemi ei kuitenkaan ole tuoreissa yrittäjäkyselyissä tässä menestynyt odotusten mukaisesti, ja osatekijänä tähän on yrittäjiltä saadun palautteen perusteella juuri yritysvaikutusten arvioinnin puute kaupungin päätöksenteossa, sanoo elinvoimatoimialan johtaja Jaakko Rantsi.

Elinvoimalautakunta päätti lisätä harkinnanvaraisen keskusta-alueen asukasyhdistyksen vuokra-avustuksen haettavaksi ajalle 6.-17.6.2022. Elinvoimalautakunta perusteli tätä sillä, että Rovaniemen keskusta-alueella on asukasyhdistyksiä, jotka toimivat pysyvissä tiloissa esimerkiksi varastointimahdollisuuden takia. Yhdenvertaisuuden takaamiseksi keskusta-alueen asukasyhdistysten tulisi olla mahdollista hakea toimitila-avustusta perusteltuihin vuokrakuluihin.

Tällaisia tila- ja paikka-avustuksia keskusta-alueilla toimiville asukasyhdistyksille ei ole aiemmin erikseen määritelty. Rovaniemen kyläalueilla olevien kylätilojen vuokra-avustusten tarkoituksena on kattaa tasapuolisesti kyläläisten käytössä olevien tilojen käyttökustannuksia ja mahdollistaa sitä kautta kyläläisten aktiivinen toiminta ja kokoontumiset.

Ruoka- ja puhtauspäälliköksi Hajnalka Kiss-Herttua

Lautakunta päätti valita Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut toimialalla haettavana olleeseen vakituiseen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön virkaan restonomi (YAMK) Hajnalka Kiss-Herttuan, joka täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten viran vaatimuksia. Kiss-Herttualla on vahva kokemus ruokapalveluista Rovaniemen kaupungin organisaatiossa. Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset, mutta arviointiryhmä haastatteli kaksi hakijaa.

Kokouksen koko tarkastamaton pöytäkirja on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Elinvoimalautakunnan esitykset ja pöytäkirjat: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta