Etusivun uutislista

Elinvoimalautakunta päätti julistaa vuoden 2023 asukas- ja kylätoiminnan avustukset haettavaksi huhtikuun aikana

Julkaistu 28.3.2023 17:00

Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 28. maaliskuuta 2023, että se julistaa yhdessä kylien kehittämisjaoston kanssa haettavaksi asukas- ja kylätoiminnan avustukset 1.-30.4.2023.

processed (1) (1).jpeg
Kesän 2022 aikana raivausta on tehty muun muassa Songassa, Ounasjokivarren kylissä, Vikajärvellä sekä Ranuantien varren kylissä.
Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää asukasyhdistysten ja muiden asukasyhteisöjen avustuksista niillä alueilla, jotka eivät kuulu kylien kehittämisjaoston toiminta-alueeseen. Kylien kehittämissäätiön myöntämän määrärahan käytöstä kylien kehittämisjaosto tekee esitykset säätiölle.

Huhtikuun 2023 aikana haettavana ovat asukas- ja kylätoiminnan toiminta-avustukset, kylä- ja asukastoiminnan kehittämisavustukset, asukasyhdistysten vuokra-avustukset ja vesistöjen hoitoavustukset. Avustukset myönnetään Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti.

Asukas- ja kylätoiminnan vuotuiset avustukset edistävät omalta osaltaan kaupunkistrategian toteutumista, kun asukkaat osallistuvat kaupungin kehittämiseen oman elinympäristönsä kehittämisen kautta. Avustukset mahdollistavat erilaisia asukas- ja kyläyhdistysten pieniä kehittämishankkeita, jotka toteutetaan pääasiassa talkootyöllä.

- Rovaniemeläiset asukas- ja kyläyhdistykset ovat innokkaita elinympäristönsä kehittäjiä. Viime vuonna avustuksia myönnettiin esimerkiksi muraalien maalausprojektiin, maisemanhoitoon, yhteisötapahtuman järjestelyihin, kyläkodan rakennuskustannuksiin ja kylätalon kunnostukseen, kertoo Rovaniemen kaupungin alueellisten palveluiden päällikkö Anne Puroaho.

Vuoden 2023 asukas- ja kylätoiminnan avustukset

Toiminta-avustukset
Avustus on tarkoitettu rekisteröityjen asukas- ja kyläyhdistysten hallinnollisiin kuluihin 350 e / yhdistys.

Kylä- ja asukastoiminnan kehittämisavustukset
Avustus on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin alueella toimiville rekisteröidyille asukas- ja kyläyhdistyksille asuinalueen omaehtoiseen kehittämiseen.

Asukasyhdistysten vuokra-avustukset
Vuokra-avustus on tarkoitettu keskusta-alueen asukasyhdistyksille, jotka toimivat pysyväisluonteisissa tiloissa esimerkiksi varastointimahdollisuuden tms. takia. Tuen suuruus on harkinnanvarainen ja perustuu kohtuulliseen avustukseen asukasyhdistystä kohden.

Vesistöjen hoitoavustukset
Avustus myönnetään kyläalueilla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille vesistöjen hoitotoimenpiteisiin. Avustuksen suuruus on enintään 2000 e / yhdistys.


Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Elinvoimalautakunta