Elinvoimalautakunta päätti luovuttaa RoPS-asiakirjat julkisilta osin

Julkaistu 25.7.2023 15:02

Kaupunki ei luovuta asiakirjoja kokonaisuudessaan, vaan osa niiden sisältämistä tiedoista on poistettu.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti 25.7. järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessaan luovuttaa Lapin Kansa -lehdelle Rovaniemen Palloseuraan liittyvät asiakirjat, joita lehti oli pyytänyt nähtäväksi. Kaupunki ei kuitenkaan luovuta asiakirjoja kokonaisuudessaan, vaan osa niiden sisältämistä tiedoista on poistettu. 

Lehti pyysi nähtäväkseen Rovaniemen Palloseura ry:n jättämän oikaisuvaatimuksen liitteineen. Oikaisuvaatimus liittyi elinvoimalautakunnan toukokuussa tekemään päätökseen, joka koski keskuskentän vuokrista syntyneitä saatavia ja RoPSin esitystä uudesta maksujärjestelystä.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä oleva asiakirja sisältää tietoja Rovaniemen kaupungin ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n välisistä sopimuksista. Näistä käy ilmi tietoja, jotka voisivat aiheuttaa taloudellista vahinkoa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle. Näin ollen elinvoimalautakunta päätti, että tältä osin tietoja ei luovuteta, mutta muuten lehti saa pyytämänsä asiakirjat.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).