Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Esitys Rovaniemen kaupunginhallitukselle: menot kuriin ja investoinnit tarkempaan harkintaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Esitys Rovaniemen kaupunginhallitukselle: menot kuriin ja investoinnit tarkempaan harkintaan

19.6.2018 16:10

Esityksen mukaan investointiohjelmaa tulee tarkistaa siten, että investoinnit tukevat talouden tasapainottamista ja ne jaksotetaan pitemmälle aikavälille.

rovaniemiylhäältä.jpg

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää 25.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Rovaniemen kaupungin käyttötalouteen varataan vuodelle 2019 enintään 371,7 miljoonaa euroa ja investointeihin 23,5 miljoonaa euroa. 

Esityksen mukaan investointiohjelmaa tulee tarkistaa siten, että investoinnit tukevat talouden tasapainottamista ja ne jaksotetaan pitemmälle aikavälille. Koko kaupunkikonsernissa on pyrittävä lisäämään toiminnan tehokkuutta. 

Kaupunginhallituksen on määrä päättää ensi viikolla vuoden 2019 talousraamista eli siitä, kuinka paljon kaupungilla saa olla nettomenoja vuonna 2019. 

Kaupungin eri toimialat ja hallinto ovat viime viikkoina pyrkineet löytämään säästökohteita ja lisätuloja, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon. Selvittelyn aikana kaupungin investointikehystä on leikattu 2,5 miljoonaa euroa. 

Talousraamin toteutuminen edellyttää, että tulevan tilikauden alijäämä on enintään -5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosille on talousarviossa esitettävä toimenpiteet alijäämän kattamiseksi. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden alussa 67,3 miljoonaa euroa.

Koko kaupungin talouskehys ja eri toimialojen investointi- ja säästösuunnitelmat on esitetty erillisissä liitteissä kokouksen esityslistalla, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. 

Kaupunginhallitus käsittelee myös puukartelliasiaa
Kaupunginhallitus käsittelee myös niin kutsuttua puukartelliasiaa. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki peruuttaa Helsingin hovioikeuteen tekemät valituksensa Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä. 

Taustalla on Helsingin hovioikeuden 21.5.2018 antama tuomio Metsähallituksen kartellivahingonkorvausasiassa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Näin ollen myös Rovaniemen kaupungin tekemillä valituksilla on heikot ennusteet menestyä. 

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan tehdyt valitukset tulisi peruuttaa, mikäli kaupunki haluaa minimoida riskin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta hovioikeusvaiheen osalta.

Lisätietoa ja muut käsiteltävät asiat löytyvät kokouksen esityslistalta