Hallinto-oikeus katsoi Rovaniemen maksamat korotetut siirtoviivemaksut perusteettomiksi

Julkaistu 11.4.2024 9:00

Hallinto-oikeuden mukaan kaupunki ole velvollinen maksamaan Lapin sairaanhoitopiirin perimiä korotettuja siirtoviivemaksuja.

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 8.4.2024 päätöksen Lapin sairaanhoitopiirin Rovaniemen kaupungilta perimistä siirtoviivemaksuista. 

Hallinto-oikeus hyväksyi kaupungin vaatimuksen siitä, ettei kaupunki ole velvollinen maksamaan Lapin sairaanhoitopiirin 1.1.-30.9.2022 väliseltä ajalta perimiä korotettuja siirtoviivemaksuja. Tämä koskee siirtoviivemaksuja, joita on peritty aiemman 50 prosentin korotuksen asemesta 100 prosentilla korotettuna.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan siirtoviivemaksujen korottaminen oli sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien välisen perussopimuksen vastaista.

Perusteetta maksettujen siirtoviivemaksujen tarkka kokonaisumma on vielä täsmentymättä. Kaiken kaikkiaan Rovaniemen kaupunki on maksanut ajalla 1.1.-30.9.2022 siirtoviivemaksuja 7 130 225 euroa, josta osa koostuu perusteetta perityistä maksuista. Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. 

Siirtoviivemaksuilla tarkoitetaan maksuja, joita sairaanhoitopiiri on perinyt kunnilta siltä ajalta, jolloin ne eivät ole pystyneet tarjoamaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla odottaville potilaille jatkohoitopaikkaa. Lapin sairaanhoitopiiri päätti vuoden 2021 lopussa siirtoviivemaksujen korottamisesta. Rovaniemen kaupunki katsoi, että kaavamaisesti korotetut siirtoviivemaksut ovat perusteettomia, eivätkä sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisia. 

Rovaniemen kaupunki esitti vaatimuksen myös muiden Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien puolesta, mutta hallinto-oikeus jätti vaatimuksen tutkimatta muiden kuntien osalta.