Hyvinvointilautakunta käsittelee 30 uuden vakanssin perustamista sote-palveluihin

Julkaistu 16.6.2022 10:38

Uusien työntekijöiden palkkauksella vastataan palvelutarpeen kasvuun.

Kaksi naislääkäriä.

Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaava Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu keskiviikkona 22.6.2022. Kokouksessa käsitellään muun muassa uusien vakanssien perustamista sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lautakunnalle esitetään 30 viran ja toimen perustamista sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tarkoituksena on muun muassa tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, ikäihmisten toimintakykyä sekä turvata lakisääteiset terveyspalvelut, hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Vakansseilla vastataan palvelutarpeen kasvuun. 

Terveydenhuoltoon esitetään

  • 5 terveyskeskuslääkärin virkaa (kaksi avovastaanotolle, yksi kouluterveydenhuoltoon, yksi opiskeluterveydenhuoltoon ja yksi lasten ja nuorten keskittymistiimiin).
  • 7 terveydenhoitajaa (kolme äitiys- ja lastenneuvolaan, kaksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, yksi seksuaalineuvontaan, yksi avovastaanotolle)
  • 2 sairaanhoitajaa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön
  • 6 fysioterapeuttia kuntoutuspalveluihin
  • terveyskeskuspsykologi
  • sosiaalityöntekijä terveyspalveluihin
  • hammashoitaja suun terveydenhuoltoon


Lisäksi esitetään perustettavaksi 

  • 3 palveluohjaajan ja 2 sosiaaliohjaajan virkaa ikäihmisten palveluihin
  • sosiaaliohjaajan virka lastensuojeluun
  • rekrytointivastaavan toimi perhe- ja sosiaalipalveluihin


Lisäksi hyvinvointilautakunta käsittelee lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun avopalveluiden kilpailutusta. Palvelut on tarkoitus kilpailuttaa vuodelle 2023 (+ optio vuodelle 2024).

Kokouksen koko esityslista on julkaistu ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).


Jaa sivu