Hyvinvointilautakunta käsittelee: sote-vakanssit, palveluasumisen palvelusetelit ja suun terveydenhuollon jononpurku

Julkaistu 18.8.2022 16:16

Lautakunnalle esitetään, että kaupunki ostaisi 2000 asiakkaan hammashoidon yksityiseltä toimijalta.

Hammaslääkäri ja hammashoitaja työskentelevät vastaanotolla asiakkaan suun parissa.

Juttua korjattu 24.8. klo 8:56: Hyvinvointilautakunta kokoontui tiistaina, ei keskiviikkona. 

Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaava Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu tiistaina 23.8.2022. Kokouksessa käsitellään muun muassa uudelleen sote-puolen vakansseja, jotka hyvinvointilautakunta päätti perustaa kesäkuun kokouksessaan. Kaupunginjohtaja käytti päätökseen otto-oikeutta. 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut on nyt tehnyt Lapin hyvinvointialueen hallitukselle selvityksen siitä, miksi vakanssit haluttiin alun perin perustaa. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi selvityksen. Lisäksi esitetään, että lautakunta pyytäisi asiasta lausuntoa asiasta Lapin hyvinvointialueen hallitukselta.

Selvityksen mukaan vakanssien tarkoituksena on ollut turvata palveluiden saatavuus ja toimivuus. Esimerkiksi Rovaniemen avovastaanotolla hoitotakuu ei tällä hetkellä toteudu, ja aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunkia kertomaan, miten se aikoo laittaa asian kuntoon. Lisäksi vakansseilla on ollut tarkoitus vahvistaa muun muassa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, johon liittyvät haasteet ja ongelmat ovat merkittävästi lisääntyneet.  

Jos esitettyjä vakansseja ei perusteta, tähän liittyy selvityksen mukaan merkittäviä riskejä: määräaikaisia työntekijöitä ei välttämättä saada riittävästi, ja myös ostopalveluiden saatavuus voi olla heikko. Koronan aiheuttama hoitovelka ja tunnistettuihin palvelutarpeisiin vastaaminen jää näin Lapin hyvinvointialueen ratkaistavaksi, selvityksessä todetaan. 

Hyvinvointilautakunta käsittelee myös palveluasumisen palveluseteleiden arvon korotuksia. Lautakunnalle esitetään, että tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi  olisi esitetään 145 €/ vrk ja palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 80 €/ vrk. Muutokset tulisivat voimaan 1.9.2022. 

Lisäksi käsittelyssä on suun terveydenhuollon jonojen purkaminen yksityisen toimijan avulla. Lautakunnalle esitetään, että kaupunki ostaisi 2000 asiakkaan hammashoidon Spider Med Oy:lta. Hoidot tehtäisiin vuoden loppuun mennessä. Tämä maksaisi reilut 736000 euroa. 

Kokouksen koko esityslista eli kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät kaupungin verkkosivuilta (linkki tämän jutun alla). 

 


Jaa sivu