Hyvinvointilautakunta kokoontuu: käsittelyssä satsaus lastensuojeluun sekä ikäihmisten päivätoiminnan lisääminen

Julkaistu 5.5.2022 12:10

Lastensuojelun avohuoltoon esitetään ohjaajan viran perustamista, jotta avohuollon palveluja voidaan tarjota riittävästi tarvitseville.

DSC00049-Tapionkoti_st.JPG
Tapionkoti tarjoaa ikäihmisille päivätoimintaa Rovaniemen keskustassa Korkalonkadulla.

Rovaniemen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaava Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu keskiviikkona 11.5.2022. Lautakunta käsittelee muun muassa ikäihmisen päivätoiminnan lisäystä. Samalla lautakunta päättää perusteista, joilla Rovaniemen ikäihmisille myönnetään oikeus päivätoimintaan. Lisäksi lautakunta käsittelee uuden viran perustamista lastensuojeluun. 


Päivätoiminnan myöntämisperusteet halutaan yhtenäistää

Päivätoiminta on ikäihmisen kuntoutumista edistävää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Päivätoiminnalla tuetaan ensisijaisesti ikäihmisen kotona asumista. 

Rovaniemen kaupunki toteuttaa ikäihmisille suunnattua päivätoimintaa tällä hetkellä Tapionkodilla, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Nyt tavoitteena on avata uudelleen toinen päivätoiminnan yksikkö Veitikantupa syyskuussa 2022 entisen päiväkeskus Onnelan tiloihin. Veitikantupa sijaitsee keskustan tuntumassa Veitikantiellä. Veitikantupa on tarkoitus kohdentaa asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea toimintakyvyn ylläpitoon kuin Tapionkodin asiakkaat.

Kahden yksikön myötä päivätoiminnassa voidaan paremmin huomioida asiakkaiden erilaiset kuntoutuksen tarpeet. Tavoitteena on myös vastata lisääntyvään päivätoiminnan kysyntään. Päivätoiminnan jonossa on tällä hetkellä 17 asiakasta. 

Rovaniemen kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut tarkkoja päivätoiminnan myöntämisen perusteita, ja nyt lautakunnan on tarkoitus päättää niistä. Tavoitteena on, että päivätoiminnan tarve arvioidaan yhtenäisillä perusteilla. 


Lastensuojeluun esitetään ohjaajan viran perustamista


Lisäksi lautakunnalle esitetään, että se perustaisi ohjaajan viran lastensuojelun yksikköön 1.6.2022 alkaen. Ohjaajan ensisijaisena sijoituspaikkana olisi lastensuojelun avohuolto. Tavoitteena on, että lastensuojelun ensisijaista, avohuollon työtä voitaisiin järjestää riittävästi lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille, nuorille ja perheille. 

Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki ostaa lastensuojelun avohuollon palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta varsinkin, jos tehostetun perhetyön tarve on perheessä useampi käyntikerta viikossa. Ostopalvelun piirissä on noin 78 avohuollon asiakasta.

Hyvinvointilautakunnan kokouksen esityslista on julkaistu ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta: Hyvinvointilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 

 

 

Jaa sivu