Hyvinvointilautakunta päätti perustaa 30 uutta vakanssia sote-palveluihin

Julkaistu 23.6.2022 12:10

Tarkoituksena on muun muassa tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja ikäihmisten toimintakykyä. Vakansseilla vastataan palvelutarpeen kasvuun.

Kaksi naislääkäriä.

Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaava Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontui keskiviikkona 22.6.2022. Lautakunta teki päätökset pääasiassa esitysten mukaan. Poikkeuksiakin oli:

 • Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirjaa ei hyväksytty vaan se palautettiin valmisteluun. Tarkoituksena on, että kaupunki käy vielä vuoropuhelua hyvinvointialuehallituksen ja palvelualueen tuottajien kanssa. Esitys käsitellään uudelleen elokuun kokouksessa.
 • Kaupungin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski vammaisten omaa palvelupistettä, palautettiin myös valmisteluun. Lautakunta haluaa tarkempaa tietoa siitä, miten palvelutarpeeseen konkreettisesti vastataan.
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun avopalvelujen kilpailutusta koskeva esitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: “Hyvinvointilautakunta edellyttää, että sopimuksessa ei saa olla hyvinvointialueen henkilöstöä koskevia rekrytointikieltoja.”


Lautakunta hyväksyi 30 viran ja toimen perustamisen Rovaniemen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vakansseilla vastataan palvelutarpeen kasvuun. Tarkoituksena on muun muassa tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia ja ikäihmisten toimintakykyä. 


Terveydenhuoltoon tulee päätöksen myötä

 • 5 terveyskeskuslääkärin virkaa (kaksi avovastaanotolle, yksi kouluterveydenhuoltoon, yksi opiskeluterveydenhuoltoon ja yksi lasten ja nuorten keskittymistiimiin).
 • 7 terveydenhoitajaa (kolme äitiys- ja lastenneuvolaan, kaksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, yksi seksuaalineuvontaan, yksi avovastaanotolle)
 • 2 sairaanhoitajaa lasten ja nuorten mielenterveystyöhön
 • 6 fysioterapeuttia kuntoutuspalveluihin
 • terveyskeskuspsykologi
 • sosiaalityöntekijä terveyspalveluihin
 • hammashoitaja suun terveydenhuoltoon


Lisäksi perustetaan

 • 3 palveluohjaajan ja 2 sosiaaliohjaajan virkaa ikäihmisten palveluihin
 • sosiaaliohjaajan virka lastensuojeluun
 • rekrytointivastaavan toimi perhe- ja sosiaalipalveluihin


Kokouksen pöytäkirja on julkaistu kaupungin verkkosivuilla (linkki sivulle alla). 


Jaa sivu