Ihmisiä ihmiselle - RIKO-hankkeen kuulumisia

Julkaistu 20.5.2021 15:03

RIKO-hankkeen asiakastyö lähti rytinällä käyntiin tammikuun lopusta, ja tähän mennessä
hankkeeseen on ohjautunut yhteensä 16 nuorta. Viiden nuoren kanssa työskentely ei
kuitenkaan ole lähtenyt liikkeelle ja alkaneita asiakkuuksia on myös jo päättynyt mm.
paikkakunnalta muuton takia tai nuori ei ole kokenut tarvitsevansa hankkeen tarjoamaa
tukea. Hankkeen työntekijät tekevät aktiivista työparityötä tällä hetkellä 8 nuoren kanssa.
Hankkeessa käytetään paljon aikaa luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen
sensitiivisen kohtaamisen ja dialogisuuden kautta, ja hankkeen nuoret ovat kiinnittyneet jo
varsin hyvin toimintaan. Hankkeen asiakastyöhön on saatu konsultaatioavuksi
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen, jonka neuvot ja asiantuntemus ovat antaneet
merkittävän lisäarvon nuorten kanssa työskentelyyn.


Nuorten kanssa on päästy rakentamaan luottamusta mm. hyvän ruoan, sulkapallon,
tenniksen, kelkkailun, räppäämisen, keilailun sekä RIKOn toimistolle hankittujen pöytäfutis-
ja koronapelien lomassa. Mukavan tekemisen lisäksi on tehty kotikäyntejä, yhteistapaamisia
sosiaalipalveluiden ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa, käyty mielenterveys- ja
päihdepalveluissa, opiskeltu ja käyty syvällisiä keskusteluja kahvikupposen ääressä.
Asiakastyön haasteina ovat nuorten nopeasti vaihtuvat elämäntilanteet, vaikeus sitoutua
toimintaan ja aikatauluihin sekä nuorten mielenterveyden haasteet ja päihteiden käyttö.
Asiakaskunnassa on havaittu jo joitakin yhteisiä tekijöitä kuten lastensuojelutausta sekä
diagnosoimattomat ja hoitamattomat neuropsykiatriset erityispiirteet, jotka hankaloittavat
nuorten arkea ja elämää.


Asiakastyön lisäksi hanketiimi on kouluttautunut ja verkostoitunut ahkerasti paikallisten
toimijoiden, palveluverkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötapaamisia on
ollut koronarajoituksista huolimatta kiitettävästi, ja erityisesti läheiset yhteistyökumppanit
poliisi ja Rovaniemen yhdyskuntaseuraamustoimisto ovat tulleet hanketiimille tutuiksi.
Hankkeen työntekijät ovat myös mukana Rovaniemen kaupungin Ankkuri-toiminnan
kehittämisessä yhteistyössä poliisin ennaltaestävän toiminnan, opiskelijaterveydenhuollon,
sosiaalipalveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa. Hankesuunnitelman mukaisesti ollaan
myös viemässä eteenpäin rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden
hyödyntämistä hankkeessa yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja Balanssi ry:n kanssa.