Ilmoita kompostorisi kompostointirekisteriin viimeistään vuoden 2023 alussa

Julkaistu 2.9.2022 8:23

Kompostin rekisteröintivelvollisuus koskee uuden jätelain mukaan koko Suomea. Rekisterillä kerätään tietoa biojätteen kierrätysasteesta.

Kuvituskuva.

Kotitalouksien kompostointirekisteriä aletaan kerätä 1.9.2022 alkaen Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Uusi jätelaki velvoittaa ilmoittamaan kompostoinnista viimeistään vuoden 2023 alussa.

Ilmoituksen voi tehdä Napapiirin Residuumin nettisivuilla (linkki tämän jutun alla). Ilmoituksessa pyydetään tietoja esimerkiksi kompostorin koosta, käyttökuukausista ja sijainnista. Ilmoitus tulee päivittää, jos kompostointi lopetetaan tai siitä vastaava henkilö vaihtuu. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.


Miksi rekisteriä kerätään?

Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Kompostointi otetaan jatkossa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Ilmoittamalla kompostoinnista kotitaloudet voivat halutessaan harventaa polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväliä nykyisten jätehuoltomääräysten puitteissa jopa useita viikkoja.

Napapiirin Residuum pyytää kuntalaisia tekemään kompostointi-ilmoituksen myös hyvin käytännönläheisistä syistä johtuen. Napapiirin Residuum tulee hyödyntämään rekisterin tietoja vuonna 2024, kun Rovaniemen keskustaajaman kotitalouksissa tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Kotitalous voi hoitaa biojätteen keräysvelvoitteensa kompostoimalla, jolloin kotitalouden ei tarvitse liittyä kotoa kerättävään biojätteen erilliskeräysverkostoon.


Valvotaanko kompostointia?

Kompostointi tulee toteuttaa jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, ettei kompostointi aiheuta haittaa esimerkiksi houkuttelemalla tuhoeläimiä. Kompostoinnin asianmukaista toteuttamista ja kompostointirekisteriä valvoo jätehuoltoviranomainen: Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto.

Residuumin kompostointiopas löytyy tämän jutun alta kohdasta Linkit.

Lisätiedot:

Rekisteritietojen ylläpito ja kompostointi-ilmoitusten vastaanotto
Hanna Granroth
Palvelupäällikkö, Napapiirin Residuum
hanna.granroth@residuum.fi

Rovaniemen kaupungin edustaja
Lotta Eriksson
Rovaniemen kaupungin kiertotalousasiantuntija
lotta.eriksson@rovaniemi.fi