Ilmoittautuminen esiopetukseen käynnissä 31.1.2023 saakka

Julkaistu 19.1.2023 13:00

Ilmoittautuminen esiopetukseen tulee tehdä sähköisesti varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta löytyvän asiointikanavan kautta 31.1.2023 mennessä. Steinerpedagogiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Rovaniemen Steinerkoulun verkkosivujen kautta.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille järjestettävää maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. 

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Oikeus esiopetukseen on myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen perustana ovat opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat sekä yksikön esiopetuksen vuosisuunnitelma. Rovaniemen kaupungin esiopetussuunnitelma löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta. Opetus ja ateria ovat esiopetuksessa maksuttomia.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esiopetuksessa aloittavaa lasta. Lisäksi Rovaniemen Steinerkoulu järjestää steinerpedagogista esiopetusta.
 

Esiopetuksen lukuvuosi

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Pääsääntöisesti esiopetusta järjestetään arkipäivisin klo 9:00 – 13:00. 

Esiopetus kaudella 2023 - 2024 alkaa 14.8.2023 ja päättyy 31.5.2024.
Esiopetuksen loma-ajat:
syysloma 16. – 20.10.2023
joululoma 21.12.2023 – 7.1.2024
talviloma 4. – 10.3.2024
 
Vapaapäivä:
arkipyhien lisäksi 10.5.2023

Ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen esiopetukseen tulee tehdä sähköisesti varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta löytyvän asiointikanavan kautta 31.1.2023 mennessä.
Steinerpedagogiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Rovaniemen Steinerkoulun verkkosivujen kautta.
 

Päätös esiopetuspaikasta

Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. Esiopetusyksiköt tiedottavat tutustumispäivästä kevään aikana.
 

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Esiopetuksessa olevalla lapsella on esiopetuksen lisäksi mahdollisuus tarvittaessa osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen.  Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä samalla sähköisellä lomakkeella. Kesken esiopetusvuoden alkavaa varhaiskasvatusta haetaan varhaiskasvatushakemuksella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin omavastuuosuus määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lisätietoa  maksuista löytyy  Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta löytyvästä Asiakasmaksuohjeistuksesta. 
 

Esiopetuskuljetus

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja/tai esiopetuksen jälkeen tarvetta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. 

Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetuspaikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin. 

Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.  Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet ja riittävä näkyvyys.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista koko esiopetusvuoden ajan, mikäli valitsee lapsen esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan. Esiopetuskuljetus palvelusetelipäiväkotiin myönnetään vain, mikäli yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai lähellä olevasta kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuskuljetuksen, tulee kuljetusta hakea. Esiopetuskuljetushakemus-lomake löytyy osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Esiopetuskuljetus/ ja se palautetaan 31.5.2023 mennessä lomakkeessa olevaan palautusosoitteeseen. Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa. 
 

Lisätietoa:

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
p. 016 322 6600
varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)rovaniemi.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat:
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Esiopetuskuljetuksiin liittyvät asiat:
Anne Mänty
p. 016 322 6039
anne.manty(at)rovaniemi.fi
 

Jaa sivu