Etusivu>Palvelut>Lasten päivähoito>Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2018–2019 käynnistyy
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Tiedotteet

Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2018–2019 käynnistyy

20.12.2017 7:51

Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään ajalla 1.1. – 31.1.2018 sähköisesti varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivulla (osoite http://www.rova-niemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito/Verkkoasiointi) Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa palvelusetelipäiväkodin esiopetukseen, on heidän ennen sähköistä ilmoittautumista oltava yhteydessä yrittäjään ja varmistettava lapsen esiopetuspaikka. Palvelusetelipäiväkotien yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivulta (osoite http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito/Palvelu-seteli-(-yksityinen-paivahoito)).

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille järjestettävää maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lap-sen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Oikeus esiopetukseen on myös niillä seitsemänvuotiailla, joiden koulun-käynnin aloittamista on siirretty vuodella ja niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen perustana ovat opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat sekä yksikön esiopetuksen vuosisuunnitelma. Opetussuunnitelma löytyy osoitteesta http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito/Esiopetus. Opetus ja ateria ovat esiopetuksessa maksuttomia.

Esiopetuspaikat
Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esiopetuksessa aloittavaa lasta.

Esiopetuksen lukuvuosi
Esiopetus kaudella 2018 - 2019 alkaa 13.8.2018 ja päättyy 31.5.2019. Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa eli neljä tuntia päivittäin pääsääntöisesti klo 9:00 – 13:00.
Esiopetuksen loma-ajat:
    syysloma 15. – 21.10.2018
    joululoma 21.12.2018 – 6.1.2019,
    talviloma 4. – 10.3.2019
Esiopetuksen vapaapäivät:
    7.12.2018
    2.-3.5.2019
    31.5.2019

Päätös esiopetuspaikasta
Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään sähköisesti maaliskuun 31. päivään mennessä. Esiopetusyksiköt ilmoittavat huoltajille esiopetuksen tutustumisajankohdat huhtikuun aikana.

Esiopetus ja varhaiskasvatus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on esiopetuksen lisäksi mahdollisuus tarvittaessa osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen. Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella.
Palvelusetelipäiväkodissa varhaiskasvatuspaikkaa haetaan varhaiskasvatusta sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Sähköisiin hakemukset tehdään osoitteessa http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paiva-hoito/Verkkoasiointi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen maksusääntöjen mukaan. Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen maksusäännöt löytyvät osoitteesta http://www.rova-niemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito/Paivahoitomaksut.

Esiopetuskuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja/tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen.

Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetus-paikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin.

Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkä-rin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys.

Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli huoltaja valitsee esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan. Esiopetuskuljetus palvelusetelipäivä-kotiin myönnetään, mikäli yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.

Esiopetuskuljetusta tulee aina hakea. Esiopetuskuljetushakemus-lomake löytyy www.rovaniemi.fi/päivä-hoito-sivuilta ja se palautetaan 1.1. - 31.5.2018 välisenä aikana lomakkeessa olevaan palautusosoitteeseen. Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.

Lisätietoa
Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
Pirjo Niskavaara
Ulla Haaranen
Maritta Piittinen
016 322 6600
varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)rovaniemi.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat:
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Kuljetuksiin liittyvät asiat:
Anne Mänty
016 322 6039
anne.manty(at)rovaniemi.fi