Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2021–2022

Julkaistu 7.1.2021 8:50

Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään sähköisesti varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta löytyvän asiointikanavan kautta 31.1.2021 mennessä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille järjestettävää maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Oikeus esiopetukseen on myös niillä 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja niillä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, tulee hänen huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Esiopetuksen perustana ovat opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat sekä yksikön esiopetuksen vuosisuunnitelma. Rovaniemen kaupungin esiopetussuunnitelma löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta. Opetus ja ateria ovat esiopetuksessa maksuttomia.

Esiopetuspaikat
Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esiopetuksessa aloittavaa lasta. Lisäksi Rovaniemen Steinerkoulu järjestää steinerpedagogista esiopetusta.

Esiopetuksen lukuvuosi
Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Pääsääntöisesti esiopetusta järjestetään arkipäivisin klo 9:00 – 13:00.

Esiopetus kaudella 2021 - 2022 alkaa 16.8.2021 ja päättyy 31.5.2022.
Esiopetuksen loma-ajat:
syysloma 18. – 24.10.2021
joululoma 22.12.2021 – 9.1.2022
talviloma 7. – 13.3.2022
Esiopetuksen vapaapäivät:
arkipyhien lisäksi 27.5.2022

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen esiopetukseen tulee tehdä sähköisesti varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta löytyvän asiointikanavan kautta 31.1.2021 mennessä. Linkki ilmoittautumissivulle löytyy tiedotteen lopusta.
Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa palvelusetelipäiväkodissa järjestettävään esiopetukseen, on heidän ennen sähköistä ilmoittautumista oltava yhteydessä yrittäjään ja varmistettava lapsen esiopetuspaikka. Palvelusetelipäiväkotien yhteystiedot löytyvät Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivuilta.
Steinerpedagogiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Rovaniemen Steinerkoulun verkkosivujen kautta.

Päätös esiopetuspaikasta
Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. Tutustumispäivä järjestetään yksiköissä keskiviikkona 19.5.2021. Esiopetusyksiköt ilmoittavat tarkemman ajan kevään aikana.

Esiopetus ja varhaiskasvatus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on esiopetuksen lisäksi mahdollisuus tarvittaessa osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen. Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.
Palvelusetelipäiväkodissa varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Sähköiset hakemukset tehdään sähköisen asiointikanavan kautta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lisätietoa maksuista löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Esiopetuskuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja/tai esiopetuksen jälkeen tarvetta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetuspaikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin.

Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet ja riittävä näkyvyys.
Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli valitsee lapsen esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan. Esiopetuskuljetus palvelusetelipäiväkotiin myönnetään, mikäli yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuskuljetuksen, tulee kuljetusta hakea. Esiopetuskuljetushakemus-lomake löytyy osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Esiopetuskuljetus/ ja se palautetaan 31.5.2021 mennessä lomakkeessa olevaan palautusosoitteeseen. Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.

Lisätietoa

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
p. 016 322 6600
varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)rovaniemi.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat:
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Esiopetuskuljetuksiin liittyvät asiat:
Anne Mänty
p. 016 322 6039
anne.manty(at)rovaniemi.fi

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia