Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoittautuminen presidentinvaalin 2012 kotiäänestykseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ilmoittautuminen presidentinvaalin 2012 kotiäänestykseen

2.12.2011 8:00

ILMOITTAUTUMINEN PRESIDENTINVAALIN 2012 KOTIÄÄNESTYKSEEN

Maassamme toimitetaan tasavallan presidentin vaali sunnuntaina 22.1.2012. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaaleissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 5.2.2012 toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9 - 20 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on:
ensimmäisessä vaalissa 11. - 17.1.2012
mahdollisessa toisessa vaalissa 25. - 31.1.2012

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Presidentinvaalin kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.1.2012 ennen klo 16 Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle puhelimitse, sähköpostin välityksellä (antti.makinen@rovaniemi.fi) tai postitse osoitteella: Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Antti Mäkinen, PL 8216, 96101 Rovaniemi (ilmoittautumislomake saatavissa kaupungin Internet-sivuilla ja Osviitta palvelupisteessä kaupungintalolla, Hallituskatu 7). Puhelimitse ilmoittautumisia vastaanottavat lakiasiainsihteeri Raili Kuusela 040 526 6190 ja vaaliassistentti Antti Mäkinen 050 521 1449.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Jos kotiäänestykseen oikeutettu on ilmoittautunut määräajassa ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen katsotaan olevan voimassa myös toista vaalia varten. Mutta jos henkilö ei ole ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, on hänen ilmoittauduttava toisen vaalin kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 24.1.2012 ennen klo 16 Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle.

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA