Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoitus Lapin Ely-keskuksen kuulutuksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Valtion kuulutukset

Ilmoitus Lapin Ely-keskuksen kuulutuksesta

3.3.2020 8:00

ILMOITUS LAPIN ELY-KESKUKSEN KUULUTUKSESTA


Tiesuunnitelma Mt 934 Vitikanpää - Ketavaara kevyen liikenteen väylä, Rovaniemi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yleisesti ilmestyvissä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi  > ajankohtaista > kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.3.2020 - 9.4.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Risto Uusipulkamo, puhelin 0295 037 263, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.