Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Valtion kuulutukset

Ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta

25.3.2020 10:00

ILMOITUS KUULUTUKSESTA


Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus


Hakija Endev Oy

Dnro PSAVI/11066/2019

Asia Jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan nro 16/2018/1 muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Rovaniemi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.3.– 4.5.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu , mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.