Valtion kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta koskien Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista

18.6.2020 13:00

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen hakemus

Hakija Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro PSAVI/932/2017

Asia Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.6.–10.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa.

Lakimääräisen nähtävänä pidon lisäksi aluehallintovirasto lähettää hakemusasiakirjat myös paperisena nähtäville kuulutusaikana Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan, Pelkosenniemen, Savukosken, Kittilän, Enontekiön, Sallan ja Sodankylän kuntien asiointipisteisiin. Asiakkaita pyydetään erikseen varmistamaan kuntien asiointipisteiden aukiolo lomakauden ja poikkeusolojen vuoksi.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.