Jätehuoltojaosto hyväksyi jätehuoltomääräykset – päivitetyt jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 14.4.2023

Julkaistu 1.3.2023 11:25

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto hyväksyi Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset kokouksessaan perjantaina 24.2.2023. Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 14.4.2023.

Jätehuoltomääräysten luonnos oli yleisesti nähtävänä ja lausunnoilla 22.12.2022–31.1.2023. Lausuntoja ja mielipiteitä annettiin yhteensä 8 kappaletta. Lausunnot käytiin läpi ja huomioitiin tarpeen mukaan jätehuoltomääräyksissä.

Jätehuoltomääräyksiä on päivitetty jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Jätehuoltomääräysten avulla pyritään nostamaan jätehuoltojaoston alueellista kierrätysastetta kohti valtakunnallisia tavoitteita.

Biojätteen lajittelulla tyhjennysväli pidemmäksi


Uusien jätehuoltomääräysten mukaan polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden enintään kahdeksan viikkoa, jos biojätteen lajittelee erikseen. Aiemmin tyhjennysväli on voinut olla kesäisin enintään neljä viikkoa ja talvisin enintään kahdeksan viikkoa, mikäli biojäte on lajiteltu.
Biojätteen lajittelun voi hoitaa tilaamalla sille astian ja tyhjennykset tai kompostoimalla. Jos asuinkiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus Napapiirin Residuumin verkkosivuilla osoitteessa: https://residuum.fi/palvelut/jatehuoltoilmoitus-ja-muut-lomakkeet/kompostointi-ilmoitus/.


Kunnat järjestävät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevaisuudessa

Rovaniemen taajama-alueilla vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan järjestäminä heinäkuussa 2023.

Jätehuoltomääräysten mukaan Rovaniemen keskustaajamissa myös pienemmät taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat halutessaan liittyä kunnan järjestämään bio- ja pakkausjätteiden kuljetukseen jo heinäkuusta 2023 alkaen. Rovaniemen keskustaajamissa biojätteiden keräysvelvoite laajentuu koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä 1.7.2024.

Biojätteen pakollisen erilliskeräyksen alueelle kuuluvat kiinteistöt sekä ne, alueet joilla kiinteistöt voivat liittyä vapaaehtoisen bio- ja pakkausjätteen erilliskeräykseen, selviävät jätehuoltojaoston kokouksen pöytäkirjan liitteistä 3-6 (linkki). Kartat julkaistaan Napapiirin Residuumin verkkosivuilla huhtikuussa 2023. Taajama-alueen kiinteistöittäinen biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan.


Muutoksia taloyhtiöiden jätekatosten lukituksiin

Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla. Polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse. Tästä syystä jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään jäteastioita.


Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Katosten ja astioiden lukitseminen on vapaaehtoista.

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet

 
Umpikaivot ja saostussäiliöt tulee jätehuoltomääräysten mukaan tyhjentää vähintään kerran vuodessa, ja ainoastaan pesuvesiä sisältävät säiliöt kolmen vuoden välein. Maatilojen omatoimista asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyyn ja peltokäyttöön liittyviä ohjeistuksia on päivitetty.

Jätehuoltojaoston pöytäkirja on julkaistu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan liitteenä ovat myös jätehuoltomääräykset, perustelumuistio sekä bio-ja pakkausjätteiden keräämiseen liittyvät palvelualuerajaukset. Linkki jätehuoltojaoston pöytäkirjaan: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Jaumltehuoltojaosto/Kokous_2422023


Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki:
Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio puh. 040 662 7641 erja.sainio@rovaniemi.fi
Vs.kaupungininsinööri Janne Alkki puh. 0406786145 janne.alkki@rovaniemi.fi

Napapiirin Residuum oy:
Toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari puh. 0207 120 235 tommi.lehtosaari@residuum.fi

 

 


Jaa sivu