Jätehuoltojaosto kokoontuu käsittelemään jätehuoltomääräyksiä ja jätteenkuljetusjärjestelmää

Julkaistu 12.12.2022 14:18

Taajama-alueiden yli 4 huoneiston taloyhtiöiden pakkausjätteiden (lasi, kartonki, pienmetalli ja muovi) sekä biojätteiden keräys siirtyy kunnan järjestämäksi 1.7.2023 alkaen.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto kokoontuu perjantaina 16.12.
Kokouksessa käsitellään jätehuoltoviranomaisen lausuntopyyntöjä päivitetyistä
jätehuoltomääräyksistä sekä jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Jätehuoltomääräyksiä päivitetään jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Rovaniemen jätehuoltojaoston alueella, eli Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa, uudistukset tarkoittavat lajittelun asteittaista tiukentumista sekä bio- ja pakkausjätteiden siirtymistä kunnan järjestämiksi jätteenkuljetuksiksi.

Taajama-alueiden yli 4 huoneiston taloyhtiöiden pakkausjätteiden (lasi, kartonki, pienmetalli ja
muovi) sekä biojätteiden keräys siirtyy kunnan järjestämäksi 1.7.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräyksissä esitetään pakkaus- ja biojätteen vapaaehtoista keräystä kunnan
järjestämänä jätteenkeräyksenä 1.7.2023 alkaen niille kiinteistöille, joita erilliskeräysvelvoitteet
eivät koske, esimerkiksi 1-4 huoneiston kiinteistöille.

Jätehuoltojaosto esittää lausuntojen pyytämistä Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen ja
yhdyskuntatekniikan palvelujen toteuttamasta selvityksestä, jossa on arvioitu ja vertailtu eri
kuljetusjärjestelmien vaikutuksia polttokelpoisen jätteen kuljetuksiin Rovaniemellä ja Pellossa.
Vaihtoehdot polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmälle ovat kunnan järjestämä ja kiinteistön
haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Pellossa sekä Rovaniemen taajama-alueella ja osassa haja-asutusalueita polttokelpoiselle jätteelle
on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen (20/0783/2) mukaan nykyinen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmä Rovaniemellä
ja Pellossa ei ole lainmukainen.

Lisäksi uudistuneen jätelain myötä kunta kilpailuttaa ja järjestää jatkossa pakkaus- ja biojätteiden kuljetukset, kun taas polttokelpoisen jätteen kuljetusten järjestäminen jää edelleen kiinteistön haltijan vastuulle.

Jätehuoltojaoston esityslista on julkaistu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla (linkki alla). 

Jaa sivu