Jätehuoltomääräykset uudistuivat – taloyhtiöille uusia velvoitteita

Julkaistu 15.4.2021 10:45

Uudistusten tarkoituksena on lisätä materiaalien päätymistä kierrätykseen.

JAP09190_kevyt.jpg

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset ovat uudistuneet. Jätehuoltomääräysten päivitetty versio astui voimaan Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueella 1.4.2021 ja Pellon kunnan alueella 6.4.2021.

Suomessa on käynnissä jätelainsäädännön uudistus. Paikallisia jätehuoltomääräyksiä on muutettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita. Paikallisista jätehuoltomääräysten muutoksista päätti Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto 17.2.

“Rovaniemi on kiertotalouden edelläkävijäkunta, ja senkin takia on perusteltua, että jätehuoltomääräyksiä uudistetaan. Edellinen päivitys määräyksiin tehtiin vuonna 2014, joten nyt oli aika saada määräykset ajan tasalle”, sanoo kaupungin jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisanantti. 

Lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten uudistuksilla pyritään lisäämään materiaalien päätymistä kierrätykseen. EU on asettanut jäsenmailleen tavoitteita kierrätyksen lisäämiseksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmaiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä pitäisi hyödyntää materiaalina 55 %, vuoteen 2030 mennessä 60 % ja vuoteen 2035 mennessä 65 %.


Suurin muutos koskee taloyhtiöiden keräysvelvoitteita

Suurin muutos koskee taloyhtiöiden jätteiden keräysvelvoitteita. Uusien jätehuoltomääräysten mukaan taajama-alueilla sijaitsevat vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöt tarvitsevat keräysastiat pakkausjätteille eli kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksille. Lisäksi kiinteistöillä tulee kerätä polttokelpoista jätettä, biojätettä ja paperia kuten tähänkin asti. Kaatopaikkajätettä ei tarvitse enää kerätä kiinteistöllä erikseen.

Osa taloyhtiöistä tarvitsee jätepisteen uudelleen järjestelyä, jos keräysastioita on ollut tähän mennessä vähemmän. On hyvä muistaa, että vaikka keräysastioiden määrä kasvaa, ei jätteen määrä kasva: sama jäte vain ohjautuu useisiin eri astioihin. Lajittelu vähentää huomattavasti polttokelpoisen jätteen määrää, jolloin sen tyhjennysväliä voi harventaa tai astiakokoa pienentää. Lajitellun jätteen osalta taloyhtiöt maksavat ainoastaan jätteen kuljetuksesta, mutta polttokelpoisen jätteen kohdalla taloyhtiöiden maksettavaksi tulee myös jätteen vastaanottomaksu.  
 


Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 3.5.2021

  Neve ja kaupunki kaipaavat havaintoja talven aikaisista vaurioista

  Kevät sulattelee lumia ja paljastaa usein myös vesi-, jätevesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkoston vaurioita. Kansalaisten tekemät havainnot vaurioista ovat erittäin tärkeitä paitsi verkostojen toimivuuden, myös yleisen turvallisuuden vuoksi.

 • 30.4.2021

  Rovaniemen tulvahuippu vasta touko–kesäkuun vaihteessa

  Kevän 2021 tulvat Rovaniemen alueella ovat tämän hetken ennusteen mukaan keskimääräistä pienemmät eikä niistä ole odotettavissa merkittävää haittaa. Lopullinen tulvan suuruus riippuu kuitenkin sulamisajan säästä. Rovaniemen kaupungin Tulvasivut opastavat jälleen asukkaita tulvaan varautumisessa ja tulvan aikana toimimisessa.

 • 28.4.2021

  Ympäristölautakunta hyväksyi merkittäviä rakennuslupia

  Lautakunta myönsi rakennusluvat viidelle kerrostalolle, Citymarketin laajennukselle ja Norrhydron tuotantotiloille.