Jätehuoltomääräyksiä uudistettu – Residuum aloittaa bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemellä heinäkuussa

Julkaistu 13.4.2023 15:45

Residuum-kevyet-7239_Kuva Napapiirin Residuum Oy.jpg
Kuva: Napapiirin Residuum Oy

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräyksiä on päivitetty jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty muun muassa jätteiden lajitteluvelvoitteet sekä eri jätejakeiden keräysvälineiden tyhjennysvälit.

Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 14.4.2023.

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto hyväksyi Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset 24.2.2023.

Kunnat järjestävät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevaisuudessa 

Rovaniemen taajama-alueilla vähintään 5 huoneiston taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan järjestäminä heinäkuussa 2023. Napapiirin Residuum on kilpailuttanut kuljetukset ja vastaa niiden järjestämisestä. Uudet astiatyhjennysmaksut eli taksat hyväksyy jätehuoltojaosto, ja niiden on tarkoitus saada lainvoima touko-kesäkuun vaihteessa.

Halutessaan myös alle 5 huoneiston taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat liittyä Residuumin järjestämään bio- ja pakkausjätteiden keräykseen Rovaniemen taajama-alueilla heinäkuusta 2023 alkaen. 

Rovaniemen keskustaajamissa biojätteen lajitteluvelvoite laajentuu koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä heinäkuussa 2024. Viimeistään tällöin pakollisella keräysalueella myös alle 5 huoneiston taloyhtiöiden, omakotitalojen ja paritalojen on järjestettävä biojätteen lajittelu joko liittymällä Residuumin järjestämään keräykseen tai kompostoimalla. 

Alueet, joita keräysvelvoitteet koskevat ja joilla keräystä järjestetään, voi tarkistaa Napapiirin Residuumin verkkosivuilta.

Biojätteen lajittelulla tyhjennysväli pidemmäksi 

Uusien jätehuoltomääräysten mukaan polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden enintään kahdeksan viikkoa, jos biojätteen lajittelee erikseen. Aiemmin tyhjennysväli on voinut olla kesäisin enintään neljä viikkoa ja talvisin enintään kahdeksan viikkoa.

Biojätteen lajittelusta voi huolehtia liittymällä Residuumin järjestämään keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen tai kompostoimalla. Jos asuinkiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus Napapiirin Residuumin verkkosivuilla.

Muutoksia taloyhtiöiden jätekatosten lukituksiin 

Jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään taloyhtiöiden jäteastioita: Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla, mutta polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse.

Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Jätehuoltomääräyksissä ei edellytetä katosten tai astioiden lukitsemista, eli lukitukseen liittyvät ohjeet koskevat ainoastaan taloyhtiöitä, joissa lukitus on käytössä.

Lisätietoa

Alla olevien linkkien kautta löydät lisätietoa: