Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Johtavan sosiaalityöntekijän virka (uusi virka)
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (uusi virka)

16.3.2011 10:35

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (uusi virka)

lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun moniammatillisessa tiimissä.

Viranhaltijan tehtävänä on lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tasapainoinen kehittäminen ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaaliohjaajien, perhetyöntekijöiden ja etuuskäsittelyn henkilöstöjohtaminen sekä avohuollon ostopalvelujen koordinointi. Tehtävään kuuluu myös osallis-tuminen sosiaalipäivystyksen takapäivystyksen päivystysrenkaaseen.

Tarjoamme haasteellisen tehtävän kehittämismyönteisessä työyhteisössä, jossa työtä kehitetään mm. Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen Kaste-ohjelman hankkeissa ja toimitaan monipuolisessa yhteis-työssä Lapin yliopiston ja erityisesti sen sosiaalityön laitoksen kanssa.

Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 2 momentin mukaisesti lain 3 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Valintaa tehdessämme arvostamme hyvää lastensuojelun osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää ja innostunutta työotetta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Hakuaika päättyy 31.03.2011.

Lisätietoja antavat:
Lastensuojelun johtaja Kaisa-Maria Rantajärvi puh. 040 - 723 5709, kaisa-maria.rantajarvi(at)rovaniemi.fi
ja
palvelupäällikkö Eliisa Lintula puh. 040 – 579 3402 eliisa.lintula(at)rovaniemi.fi