Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus meluilmoituksesta

12.6.2018 8:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia                   Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemen kävelykadulla järjestettävää Lapin kullan kimallus -festivaalia                                     26. - 28.7.2018.

Hakija               Kunnes Oy

Päätöspäivä      11.6.2018

Pykälä              17 §

Antopäivä        13.6.2018

Nähtävilläolo   Päätös pidetään nähtävänä 12.6. – 13.7.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os.                                   Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.

Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 13.7.2018

Rovaniemellä 11.6.2018.


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja