• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanoilmoitus

23.2.2018 12:00

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Mäntyvaaran raviradalla 10.3.2018 järjestettävää autourheilukilpailua, Rovaniemi.

Hakija Rovaniemen Urheiluautoilijat ry

Päätöspäivä 23.2.2018

Pykälä 4 §

Antopäivä 27.2.2018

Nähtävilläolo Päätös pidetään nähtävänä 26.2.- 29.3.2018 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7) viraston aukioloaikana.

Muutoksenhaku Luvan hakijalla, yleistä etua valvovilla viranomaisilla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Valitusaika päättyy 29.3.2018

Rovaniemellä 23.2.2018


Sannamari Pehkonen
ympäristötarkastaja