Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisuista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisuista

25.10.2018 7:00

Rovaniemen kaupunki                                              JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä                                                  Päätöksen antamispäivämäärä                    Luvan tunnus
24.10.2018                                                                  26.10.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15


698-406-18-6 MUUROLA
Kemijoen Itäpuolentie
97110 RAUTIOSAARI


Maanomistaja hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä 0,82 hehtaarin suuruiselle tilalle RN:o 18:6 Rautiosaaren alueelle. Alueelle on tarkoitus rakentaa noin 181 k-m²:n omakotitalo ja noin 17,5 k-m²:n autokatos-varastorakennus.

698-2018-884

16


698-409-9-209 ROVANIEMI
Ketavaarantie
96900 SAARENKYLÄ

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisua asemapiirroksen mukaisesti rakentaakseen omakotitalopihapiiri, jossa asuinrakennus noin 85 k-m2 ja autotalli/autokatos talousrakennuksena noin 40 k-m2. Rakennuspaikan pinta-ala noin 3000 m2 ja se on tällä hetkellä määräala isommasta tilasta.

698-2018-853

17


698-401-10-31-M603 KORKALO
Sortosentie
96400 ROVANIEMI

Maanomistaja hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä tilasta RN:o 10:31 omistamalleen noin 0,36 hehtaarin määräalalle Paavalniemen alueella. Alueelle on tarkoitus rakentaa omakotitalo (120 k-m²), autotalli-/talousrakennus (100 k-m²) sekä varasto/lato (20 k-m²).

698-2018-874

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.11.2018

____________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:    

Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_______________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.