Kaavamuutoksia vireille Napapiirin ja Apukan matkailualueilla sekä Ahkiomaantiellä – palautteita voi jälleen antaa

Julkaistu 26.6.2024 13:12

Kaikki rovaniemeläiset voivat antaa kaavamuutoksista palautetta 18.7. mennessä. Kaava-aineistoihin voi tutustua osoitteessa rovaniemi.fi/kaavatori

2 Apukka Resort Rovaniemi syksyinen ilmakuva (2).jpg
Apukka Resort Oy on hakenut kaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen Apukan matkailualueelle. Kuva: Saara Rahkamaa / Apukka

Napapiirin matkailualue

Napapiirin keskeisen alueen kaavaluonnos kohdistuu asemakaavan käyttötarkoituksiin, tapahtumatorin sijoittumiseen ja rakennussuojeluun liittyviin asioihin. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tapahtumatorin perustaminen alueelle. Muutos koskee Joulumaantien ja Tähtikujan välistä aluetta.

Kaavamuutoksen on käynnistänyt Rovaniemen kaupunki. Se on alkuvaiheessa eli kuulutettu vireille. Kaupunki laatii myöhemmin tänä vuonna kaavaluonnoksen, josta voi antaa palautetta valmisteluvaiheessa. Muutoksen hyväksymisestä päättää lopulta kaupunginvaltuusto.

 

Ahkiomaantien liikennejärjestelyt

Ahkiomaantiellä kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja pyöräilyolosuhteita sekä mahdollistaa pysäköinti katualueella. Ahkiomaantien kehittämisestä on tehty valtuustoaloite, jonka pohjalta kaupunki on käynnistänyt muutoksen.

Kaavamuutos on alkuvaiheessa. Myöhemmin tänä vuonna kaupunki laatii kaavaluonnoksen, josta voi myös antaa palautetta.
Muutoksen hyväksymisestä päättää lopulta tekninen lautakunta.

 

Apukan matkailualueen lisärakentaminen

Apukka Resort Oy on hakenut kaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen Apukan matkailualueelle. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi majoituskapasiteetin lisäystä sekä vastaanottorakennuksen laajentamista.

Nyt on laadittu kaavaluonnos, josta voi jättää palautetta. Kaavaluonnoksesta annetut palautteet käydään läpi, jonka jälkeen tehdään kaavaehdotus. Siitäkin voi antaa palautetta. Muutoksen hyväksymisestä päättää tekninen lautakunta.

 

Miten voit vaikuttaa näihin kaavamuutoksiin?

Voit jättää allekirjoitettua, kirjallista palautetta 18.7. mennessä kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@rovaniemi.fi tai Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kaikki aineistot löytyvät osoitteesta rovaniemi.fi/kaavatori sekä kaupungin asiointipiste Osviitasta (Koskikatu 19)

Kaikki valmisteluaineistot ja luonnokset löytyvät osoitteesta rovaniemi.fi/kaavatori sekä kaupungin asiointipiste Osviitasta (Koskikatu 19)