Etusivu>Asiointi>Kaavoituksen viranhaltijapäätös 9.1.2019
Kaupungin kuulutukset

Kaavoituksen viranhaltijapäätös 9.1.2019

10.1.2019 10:08

Suunnittelutarveratkaisu päätös 9.1.20119, § 20

                                 

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

 

 

Kaavoitus

 

 

 

Markku Pyhäjärvi

 

 

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

 

 

09.01.2019

11.01.2019

 

   
20            

 698-408-101-36-M601 OUNASJOKI
Syvälahdentie

97220 SINETTÄ


Maanomistaja hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä 0,325 hehtaarin suuruiselle määräalalle RN:o 101:36 Sinetän alueelle. Alueelle on tarkoitus rakentaa noin 98 k-m²:n omakotitalo. Suunnitelmaan on jätetty varaus myös autotallille ja liiterille.

698-2018-1022

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 28.1.2019)

Muutoksenhaku:    

Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.