Kaavoituspäällikkö, suunnittelutarveratkaisu 22.4.2021

Julkaistu 22.4.2021 13:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA

Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
22.4.2021 26.4.2021

Pykälä Luvan tunnus
_____________________________________________________

1

698-408-584-1 OUNASJOKI
Kierivaarantie

97220 SINETTÄ

Uusi rakennus

Maanomistaja hakee suunnittelutarveratkaisua 45 k-m2 huvilan ja 12 k-m2 saunarakennuksen rakentamiseen.

698-2021-199

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.5.2021)

Rovaniemi, 22.4.2021, Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö
_______________________________________________________________________                             

Muutoksenhaku:    

Suunnittelutarveratkaisupäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimesta toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalle, os. Mäntyvaarantie 2 96100 Rovaniemi.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Mäntyvaarantien 2 96100 Rovaniemi. puh. 016/3221

_______________________________________________________________________

Jaa sivu