Kaavoituspäällikkö poikkeamislupapäätökset 16.4.2021

Julkaistu 16.4.2021 9:05

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Kaavoituspäällikkö
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
16.4.2021 19.4.2021

Pykälä              Luvan tunnus

§6

 

698-6-6090-1
Rinteenkentänkatu 1

Hakija hakee poikkeamislupaa asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta ja rakennusalasta sekä rakentamistapaohjeiden mukaisesta kattokaltevuudesta ja julkisivuvärityksestä. Tontille on tarkoitus toteuttaa yksikerroksinen puurakenteinen viiden asunnon rivitalo.

698-2021-91

§7

 

698-16-3602-1
Pulkamontie 14

Hakija hakee poikkeamista asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta sekä tontille osoitetusta kevyen liikenteen väylän sijoittelusta. Tontille rakennetaan yksikerroksinen Ammattipoisto Luovin Rovaniemen koulutusyksikkö sekä puurakenteinen hallirakennus, joka toimii myös opetustilana.

698-2021-204

§8

 

698-11-9903-0
Salmijärven ranta-alue

Kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee poikkeamista kaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Tavoitteena on sijoittaa uusi venelaituri ja sen edellyttämä laiturikenttä Salmijärven nykyisen venelaiturin läheisyyteen puistoalueelle.

698-2021-205

§9

 

698-409-235-1
Pulkamontie 1

Kesko Oyj hakee poikkeamislupaa asemakaavan mukaisista tulvasuojelumääräyksistä sekä kaavan mukaisesta autopaikkavaatimuksesta. Nykyinen myymälärakennus laajentuu rakennuksen pohjoispuolelle.

698-2021-206

§10

 

698-3-3060-16
Willamonkuja 1

Hakija hakee poikkeamislupaa asemakaavan mukaisista rakennusaloista sekä pysäköintiratkaisuista. Tontille on tarkoitus toteuttaa kaksi 5-kerroksista kerrostaloa, kaksi autokatosta sekä pyöräkatos.

698-2021-207

§11

 

698-4-412-6
Kivikatu 27

Hakija hakee poikkeamista asemakaavan mukaisista rakennusaloista, kerrosluvusta sekä rakennusoikeudesta. Tontille on tarkoitus toteuttaa kolme asuinkerrostaloa ja autokatos.

698-2021-208

 

 

 

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.5.2021) 

Muutoksenhaku: Poikkeamispäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Mäntyvaarantien 2. puh. 016/3221.

 


 

Jaa sivu