Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Rovaniemellä

Julkaistu 13.4.2021 15:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu kaudella 2021-2022 vuonna 2016 syntyneisiin ja kaudella 2022-2023 vuonna 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeiluun tulevat 105 kuntaa on valittu satunnaisotannalla ja Rovaniemi on yksi valituista kunnista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemat kokeilutoimipaikat Rovaniemellä ovat Hirvaan päiväkoti, Naavametsän päiväkoti, Päiväkoti Väinämöinen ja Saarenputaan päiväkoti. Ministeriö määrittää myös kokeiluun osallistuvat lapset. Pääperiaatteena kokeiluun osallistumisessa on, että lapsi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa kokeiluun valitussa päiväkodissa tai ei ole vielä varhaiskasvatuksessa, mutta asuu kokeilutoimipaikan lähellä. Koeryhmään kuuluvien lasten huoltajille lähetetään postitse lisätietoa kokeilusta sekä ohjeet kaksivuotiseen esiopetukseen hakeutumisesta.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin. Koeryhmään valitun lapsen osallistuessa kokeilutoimipaikassa järjestettävään esiopetukseen on esiopetus maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu.

Lisätietoja:
Tarja Kuoksa
varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö
tarja.kuoksa(at)rovaniemi.fi
p. 0405783408
Rovaniemen kaupunki

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia