Katutyöt etenevät Lainaanrannassa, rannan väylä- ja puistorakentaminen alkaa ensi kesänä

Julkaistu 26.6.2023 14:56

Asukkaiden toiveesta suunnitelmiin lisättiin kaksi pysäköintipaikkaa.

Lainaanrannan aluetta ilmakuvattuna.

Katutyöt ovat edenneet kesän aikana Lainaanrannassa. Neve uusii vesi- ja viemäriputkia Valtakadulla. Työt ovat alkaneet nelostien puoleisesta päästä ja edenneet rannan suuntaisesti kohti Lainaankatua. 

Lainaanrannan kehittämiseen liittyvät Valtakadun ja Lainaankadun katusuunnitelmat hyväksyttiin Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa 23.5.2023 (löydät suunnitelmat kohdasta Linkit). Tavoitteena on, että suunnitelma toteutetaan kesällä 2023. Ranta-alueen väylä- ja puistorakentaminen tapahtuu kuitenkin pääasiassa kesällä 2024.

Asukkaat ovat kantaneet huolta pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja toivoneet niitä lisää.  Lähtökohtaisesti asukkaiden pysäköintitarpeisiin vastaaminen on kiinteistöjen tehtävä. Asukkaiden toive kuitenkin huomioitiin: yleissuunnitelmassa Valtakadulle esitetyn kahden uuden katupuun tilalle tehdään kaksi pysäköintipaikkaa lisää Valtakatu 40:n kohdalle.

Nykyisin ranta-alueelle mahtuu noin 20 henkilöautoa, kun jatkossa määrä on 15. Paikkojen väheneminen johtuu siitä, että jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä kehitetään. 

Ranta-alueen katu- ja puistosuunnitelmat tulevat nähtäville kesän 2023 jälkeen. Tällöin asukkaat voivat jättää muistutuksia suunnitelmista. Kaupunki tiedottaa suunnitelmien nähtäville tulosta erikseen. 

Lainaanrannan kehittämistä koskevat uutiset löydät kootusti osoitteesta rovaniemi.fi/lainaanranta