Kaupunginhallituksen käsittelyssä Sairaalanniemen asemakaavamuutos, maapoliittinen ohjelma ja talousarvion suunnittelu

Julkaistu 21.6.2022 17:05

KUVAUPOTUS, Kruunu Sairaalanniemi pohjoisesta (1).jpg
Kuvaupotus: Sairaalanniemi

Kaupunginhallitus kokoontuu kevätkauden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 27.6.2022.

Kaupunginjohtaja esittää, että Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotus laitetaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vehreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Muun muassa Sairaalanniemen puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Jyrhämänpuisto laajenisi 70 prosenttia nykyisestä ja rakennusten väliin tulisi enemmän tilaa. Uutta suunnitelmassa on myös suojeltava sairaalarakennuksen länsipääty, joka kunnostettaisiin pääosiltaan 1930-luvun alkuperäiseen asuunsa. Suunnitelmassa kahvila-, sauna- ja kaupallisten palveluiden korttelia on siirretty kohti pohjoista, minkä ansiosta korttelista tulisi väljempi. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu kumppanuuskaavakilpailun voittaneen Kruunu & Laavu -työn pohjalta.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin talousarvion suunnitteluohjetta, joka määrittää sen, millaiset määrärahat kunkin toimialan käytössä on vuonna 2023. Suunnitteluohjeessa annetaan kaupungin käyttötalousmenoille ja investointitasolle euromääräinen raami ensi vuodelle.Kaupunginjohtajan esityksen mukaan vuoden 2023 määrärahakehys olisi 181,61 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä 0,99 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 34,94 miljoonaa euroa.

Käsittelyssä on myös maapoliittinen ohjelma, jolla kaupunki määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelman mukaan kaupunki muun muassa yhtenäistää maanvuokrasopimusten ehtoja sekä niiden voimassaoloaikoja. Näin ne päättyisivät samalla alueella samanaikaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee kokouksessaan esittelijän yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle. Esittelijä on vastuussa lautakunnan kokousten päätösten valmistelusta ja valmistelun johtamisesta.

 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

 

Jaa sivu