Kaupunginhallituksen käsittelyssä Sairaalanniemen asemakaavamuutos

Julkaistu 1.11.2022 17:40

Valokuvasovitus221013_Sairaalanniemi.jpg
Havainnekuva Sairaalanniemen alueesta.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 7.11.2022 Sairaalanniemen kaavaa. Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Lopullisesti kaavamuutoksen hyväksyy valtuusto. 

Sen jälkeen, kun kaava on ollut julkisesti nähtävillä 7.7.–8.9.2022, siihen on tehty tarkistuksia ja teknisiä korjauksia. Näissä muutoksissa on huomioitu nähtävilläolon aikana kuntalaisilta muistutuksina saatu palaute ja viranomaisilta saadut lausunnot.

  • Lounaiskulmalla, Jyrhämänkuja 5:n kohdalla sijaitsevan pysäköintihallin rajausta on siirretty 2,5 metriä itään eli Ounasvaaraa kohti. Näin on saatu lisää etäisyyttä naapurirajalla sijaitseviin puihin. Tämä muutos tehtiin rajanaapurin toiveesta. 
  • Sairaalakadun puoleisen uudisrakennuksen muotoa on muutettu niin, että kirkolta päin katsottuna näkymät ovat väljemmät. 
  • Edellä mainitun uudisrakennuksen kerroslukua on laskettu niin, että rakennus jää metrin kaksi matalammaksi kuin aiemmin. Muutoksessa on samalla huomioitu palvelutalon tarpeet. Vapautuva rakennusoikeus on siirretty muualle niin, että kolmea eteläisintä rakennusalaa on jatkettu kaksi metriä kohti etelää eli Kotisaarta kohden.
  • Kemijoen rannassa sijaitsevan rakennusalan käyttötarkoitusta on muutettu niin, että se mahdollistaa paitsi asuntojen myös liike- ja toimistorakennusten toteuttamisen.
    Kirkonjyrhämän täytöstä on luovuttu. Aiemmin tarkoituksena oli laajentaa puistoa Jyrhämänkujan edustalla sijoittamalla rakentamisen tieltä puhdasta maa-ainesta vesialueelle. 
  • Kaava-alueen laavun puoleiselle reunalle on varattu tilaa vesi- ja viemäriputkille. Putket sijoittuisivat viiden metrin päähän rakennuksesta. Kaistaleen päälle ei saa rakentaa, mutta sen päälle voidaan istuttaa puistokasvillisuutta.
  • Polkupyöräpaikkoja vaaditaan vähemmän kuin aiemmin. Perusteena on, että asunnoista tulee keskimääräistä suurempia.
  • Suojeltavien puiden määräystä on täsmennetty: suojeltavia puita, pihtoja, on viisi kappaletta. Jos myöhemmin puiden kunto vaatii uusimista, ne korvataan isolla taimella, kaupunginpuutarhurin opastuksella.


Alla havainnekuva ja asemakaavakartta Sairaalanniemen alueesta. 

Sairaalan_pääty 221013_kuvamallinnos Sairaalanniemi.jpg

Sairaalanniemi_asemakaavamuutos_31.10.2022.jpg

 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla). 

Jaa sivu