Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvion laadintaohje, konserniohje ja teknisten palveluiden toimialajohtajan viran perustaminen

Julkaistu 23.8.2023 15:10

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 28.8.2023. 

Kaupunginhallitus käsittelee muun muassa talousarvion laadintaohjetta, johon on lisätty määrärahakehykset talousarvion suunnitelmakaudelle 2024–2027. Määrärahakehyksen periaattena on, että kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää koko taloussuunnitelmakauden määrärahojen tasapainossa pysymistä.

Kaupunginjohtaja esittää teknisten palveluiden toimialajohtajan viran perustamista ja avaamista haettavaksi. Lisäksi esityksenä on, että kaupunginhallitus määräisi viranhaltijan hoitamaan avointa virkaa siihen saakka kun virka on täytetty avoimen haun kautta. Taustalla on 1.9.2023 voimaan tuleva organisaatiouudistus, jossa entinen elinvoimapalveluiden toimiala jakautuu kahteen toimialaan: elinvoimapalveluihin ja teknisiin palveluihin. 

Lisäksi käsittelyssä on Rovaniemen kaupungin konserniohje, jossa määritellään keskeisimmät koko konsernia koskevat toimintatavat esimerkiksi konsernijohtamiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, tiedottamiseen, luottamushenkilöiden tiedonsaantiin sekä tukipalveluihin liittyen. Ohjetta sovelletaan kunnan tytäryhtiöiden ja osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Kaupunginhallituksen jälkeen ohje etenee valtuuston käsittelyyn. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu sivuillamme (linkki alla).