Kaupunginhallituksen käsittelyssä toimialajohtajan virka, lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen ja asuintonttien vyöhykehinnoittelu

Julkaistu 7.6.2022 17:40

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 13.6.2022 käsittelemään muun muassa sivistys- ja toimialajohtajan virkasuhdetta koskevaa asiaa, lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kohdistettavia määrärahoja sekä tonttien vyöhykehinnoittelua.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Tiedotetta korjattu 7.6.2022 klo 23: Kappale "Määrärahoja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen" on päivitetty. 

Toimialajohtajan virkaan suoritettiin ansiovertailu

Kaupunginjohtaja esittää, että Antti Lassila nimitetään sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan. Kaupunginhallituksen 30.5.2022 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2019 lopussa lakkautettuja kehitysjohtajan ja sivistysjohtajan virkoja hoitaneilta Riitta Erolalta ja Antti Lassilalta kysyttiin kiinnostusta toimialajohtajan virkaan ja heidän välillään suoritettiin ansiovertailu. Lassilan katsotaan olevan virkaan kelpoinen ja vertailun perusteella ansioitunein.

Määrärahoja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen

Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan, mihin kaupunki kohdistaa lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen käytettäväksi sovitun, vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin varatun 30 000 euron määrärahan. Asiantuntijatyöryhmän tekemän selvityksen perusteella on laadittu kolme vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitus valitsee käyttökohteen: 

  • Kouluvalmentaja
  • Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin mallinnus
  • Ostopsykologipalvelu

Vaihtoehdoista on pyydetty lausunnot nuorisovaltuustolta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolta sekä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostolta. 

Vyöhykehinnoittelu yhdenmukaistamaan tonttien hintaa

Hallitus käsittelee esitystä asuintonttien vyöhykehinnoittelusta. Hinnoittelun tavoitteena on määrittää tonttien hintoja kaupungin eri kaava-alueilla. Tällä hetkellä suurella osalla asemakaava-aluetta ei ole voimassa olevaa hinnoittelua. Uuden vyöhykehinnoittelumallin myötä saataisiin parannettua ja nopeutettua palvelua tonttien luovutuksissa ja tonttien hinnoittelusta tulisi yhdenmukaisempaa ja ennakoivampaa. 

Vyöhykehinnoitteluperusteet pohjautuvat ulkopuolisiin arvioihin tonttien keskihinnasta. Esityksessä hinnoittelu on määritetty tämän keskihinnan alapuolelle, jotta voitaisiin edesauttaa kohtuuhintaista asumista. Omakotitonteille, rivitalotonteille ja kerrostalotonteille esitetään erilaisia vyöhykehinnoitteluja. 

Alueilla, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva hinnoittelupäätös, vuokralaisella olisi oikeus lunastaa tontti päätöksen ja vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

 

Jaa sivu