Kaupunginhallituksen käsittelyssä veroprosentit ja työllisyyspalveluiden siirron valmistelu

Julkaistu 27.10.2022 10:21

Roi_talvikuvat 2021-8.jpg

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 31.10.2022 käsittelemään muun muassa vuoden 2023 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja sekä kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa siirtyvien työllisyyspalveluiden valmistelua.

Kaupunginjohtaja esittää, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 8,86 prosenttia. Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tuloveroprosentit on kiinnitetty Suomessa poikkeuksellisesti kahdeksi vuodeksi vuoden 2023 loppuun saakka. Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on määrättävä vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tämän vuoden tuloveroprosentti Rovaniemellä on 21,5. 

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Tämän vuoksi kaikkien kuntien veroprosentteja alennetaan ennalta määrätyllä prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Kiinteistöveroprosentit pysyisivät esityksen mukaan samoina kuin vuonna 2022:

  • Yleinen kiinteistövero 1,55 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,60 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
  • Voimalaitosten kiinteistövero 3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,20 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4,00 %.


Työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta – valmistelua linjataan

Työllisyyspalvelut siirretään valtionhallinnosta kunnille vuoden 2025 alusta.

Kaupunginjohtaja esittää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Rovaniemen kaupunki sitoutuisi valmistelemaan siirtoa siitä lähtökohdasta, että se järjestäisi työllisyyspalvelut itsenäisesti oman kuntansa alueella. Tarvittaessa kaupunki voisi tarjota keskitettyjä palveluita sopimusperusteisesti myös muille työllisyysalueille Lapissa. 

Esityksen mukaan lopullinen päätös järjestämisvastuusta tehdään vuoden 2023 syksyllä.

Työllisyysuudistuksen tavoitteena on tukea työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita. 

Kokouksen koko esityslista 

 

Jaa sivu