Kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa tonttiasioita, sijoitustoiminnan ohjeiden päivitys ja selvitys Lapin alueellisesta markkinoinnista

Julkaistu 14.12.2023 15:45

Roi_talvikuvat 2021-8.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 18.12.2023 vuoden viimeiseen kokoukseensa. 

Varaus vanhusten palveluasumiselle Korkalovaaraan 

Kaupunginhallitus käsittelee Esperi Care Oy:n hakemaa suunnitteluvarausta Korkalovaaran Kaamoskujalla. Esperi Care Oy:n tavoiteena on rakentaa vanhusten tehostettuun palveluasumiseen soveltuva 60-paikkainen kaksikerroksinen rakennus. Hanke korvaisi Rovaniemen Pahtajan 40-paikkaisen hoivayksikön eli lisäisi 20 asukaspaikkaa. Hanke edellyttäisi kaavamuutosta, jolla tonttiin liitettäisiin lisäalueita. 

Hallitus päättää myös, ostaako kaupunki asuinkerrostalotontin Palkisentieltä. Pelastuslaitoksen kanssa samassa korttelissa sijaitsevalla tontilla on vuonna 1953 rakennettu pientalo. Mikäli tontti ostetaan, sen maankäyttöä tutkitaan kaavoituksella. Kaupunki haluaa tarkistaa korttelin ja alueen käyttöä ja kehittämistä. 

Kaupunki päivittää ohjeita ja asiakirjamaksuja

Kaupunginhallitus käsittelee päivityksiä kahteen ohjeeseen. 

Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan ohjeessa määritellään valtuuston päättämiä varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteita yksityiskohtaisemmat ohjeet vuodelle 2024. Siinä eritellään muun muassa sijoitustoiminnan tavoitteet ja painopistealueet ensi vuodelle. Ohje päivitetään vuosittain. 

Hyvästä hallinto- ja johtamistavasta Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä puolestaan säädetään konserniohjeeseen kuuluvalla erillisellä ohjeella. Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva ohje yhtenäistää tytäryhtiöiden käytäntöjä ja varmistaa, että niissä toteutuvat hyvä johtaminen, aktiivinen yhteistyö ja avoimuus, vastuullisuus ja työyhteisön kehittäminen.  

Lisäksi hallitus päättää uusista asiakirjojen ja tiedon antamisesta perittävistä maksuista. Hinnasto on päivitetty viimeksi vuonna 2007. 

Kannanotto selvitykseen Lapin alueellisesta markkinoinnista 

Lapin liitto on pyytänyt Lapin kunnilta kannanottoa selvitykseen, jossa tarkasteltiin Lapin alueellisen markkinointiyhtiön House of Laplandin ja sen toimintojen jatkoa. Lapin liiton ja House of Laplandin selvityksessä kartoitettiin eri vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi. 

House of Laplandin hallitus ja kuntajohtajakokous ovat yksimielisesti tukeneet vaihtoehtoa, jossa House of Laplandin yhteismarkkinointitoimenpiteet siirrettäisiin osaksi Lapin liiton organisaatiota. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Rovaniemen kaupunki kannattaa samaa vaihtoehtoa toiminnan siirtämisestä Lapin liittoon, niin että brändimarkkinointiin liittyvä toiminta ja tehtävät arvioidaan uudestaan. Lausuntoesityksen mukaan tavoitteena olisi saada brändimarkkinointi ja sen rahoitus tasolle, jonka kunnat pystyvät rahoittamaan. 

Lapin liitto on Lapin kuntien omistama maakuntaliitto. House of Lapland on Lapin alueellinen markkinointiyhtiö, jonka omistajia ovat Lapin kunnat ja korkeakoulut. 

Kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).