Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Kaupunginhallitus aloittaa syksyn kokouskauden väistötiloissa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Kaupunginhallitus aloittaa syksyn kokouskauden väistötiloissa 

Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syksyn kokouskauden 19.8. väistötiloissa Keltakankaalla. Kokouksessaan kaupunginhallitus käsittelee muun muassa kaupunginjohtajan rekrytointiprosessissa käytettävän asiantuntijapalvelun hankintaa. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuonna, minkä vuoksi kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi tänä syksynä.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös hakemus valtionosuuden korottamiseksi. Lain mukaan kunnan valtionosuutta voidaan harkinnanvaraisesti korottaa tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Korotuksen ehtona on, että kunnassa on tehty suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Rovaniemen kaupungissa on käynnissä toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimeenpano sekä vuoden 2019 talousarvion ja organisaatiouudistuksen valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. 

Kansalaisopistoja esitetään yhdistettäväksi
Rovaniemen kaupungissa on valmisteltu kahden kansalaisopiston yhdistämistä. Kevään aikana neuvotteluja koordinoinut työryhmä on kuullut kaupunkilaisia ja pyytänyt aluelautakunnilta lausunnot asiasta. 

Esityksenä on, että Rovaniemen kaupunki luopuisi kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta 1.1.2020 alkaen, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle.  Asiasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. Mikäli yhdistyminen toteutuu, järjestää Rovala jatkossa kansalaisopistopalvelut koko kaupungin alueella.  

Työllisyyden edistämistä kehitetään
Osana kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa Rovaniemellä on selvitetty myös työllisyyspalveluiden ja työllistymistä edistävän toiminnan uudelleenorganisointia. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että työllisyyden hoito liitettäisiin entistä vahvemmin osaksi kaupungin elinvoimapalveluita ja että ostopalveluiden osalta siirryttäisiin osittain monituottajuusmalliin vuoden 2020 aikana. 

Etuosto-oikeuden käyttämistä esitetään 156 hehtaarin määräalalle
Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käyttäisi lain mukaista etuosto-oikeuttaan noin 156 hehtaarin määräalan kaupassa.  Määräala sijaitsee kaupungille merkittävän Napapiirin asemakaavoitetun matkailualueen yhteydessä ja keskeisesti matkailua palvelevien reittien alueella. 

“Kohteen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen toteuttamisen kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista”, kaupunginjohtaja Lotvonen perustelee päätösesitystään.

Kaupunginhallituksen 19.8. kokouksen esityslista.