Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus aloittaa syyskauden kokoontumiset 17.8.

Julkaistu 11.8.2020 18:37

Rovaniemen kaupunginhallitus aloittaa syyskauden kokoontumisensa 17.8. Kokoukset järjestetään toistaiseksi lähikokouksina joka kolmas viikko. Koronatilanteen vuoksi kaupunki kiinnittää erityistä huomiota kokousten turvallisuuteen, ja kokouksiin voi osallistua myös etänä. Uuden kokousaikataulun tavoitteena on mm. kehittää ja parantaa asiakokonaisuuksien valmistelua ja niiden läpikäyntiä sekä päätöksentekoa.

Mäntyvaara-Heposuon asemaakavan valmistelu jatkuu

Kaupunginhallitus käsittelee 17.8. muun muassa Mäntyvaara-Heposuon asemakaavaehdotusta, jonka se palautti aiemmin keväällä uudelleen valmisteltavaksi. Käsittelyssä olevassa kaavaehdotuksessa kaikki huomautukset ja mielipiteet on esityksen mukaan nyt otettu huomioon.

Mäntyvaara-Heposuo-alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä yksi liikerakennusten tontti ja yksi yleisten rakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa muun muassa kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.

Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun meluselvityksen mukaisesti. Myös liikennejärjestelyihin ja liikenteen toimivuuteen on kiinnitetty huomiota.
Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Lopullisesti uuden asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Hallinto-oikeuden päätös Napapiirin asemakaavasta

Hallinto-oikeus on hylännyt Napapiirin asemakaavaa koskevat valitukset. Asiaan voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Napapiirin aluetta ja sen viereisiä virkistysalueita koskevan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin Rovaniemen kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2018.

Kaupunginhallitus päättää myös mm. Napapiirin kaupunginosan korttelin 7025 tonttien luovutusehdoista ja saa selvityksen henkilöstön virkamatkoista.

Lisäksi kaupunginhallitus saa tiedokseen hallinto-oikeuden välipäätöksen koskien sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan valintaa. Hallinto-oikeus on hylännyt virkavalinnan täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen ja antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen.

Kokouksen 17.8. esityslista.

Jaa sivu