Kaupunginhallitus antoi Ounastähti kehittämiskuntayhtymää koskevan toimiohjeen ja hyväksyi harrastetuet nuorille

Julkaistu 14.4.2022 15:08

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunginhallitus kokoontui torstaina 14.4. 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin edustajille Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä toimiohjeen liittyen toimitusjohtajan mahdolliseen pidättämiseen virantoimituksesta häntä vastaan nostetun syytteen vuoksi ja sen käsittelemisen ajaksi. Kaupunginhallitus vaatii yhtymähallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen arvioimaan toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä. 

Hallitus hyväksyi Vierustien ja Viirinkankaantien kulmauksessa sijaitsevan alueen asemakaavamuutoksen viemisen ehdotusvaiheeseen julkisesti nähtäville. Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimistotilojen korttelialueeksi. Muutos mahdollistaisi kaksikerroksisen liikerakennuksen rakentamisen. 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää vuoden 2022 harrasteavustuksia 88 nuorelle ja yhdelle toimintaryhmälle yhteensä 4 500 euroa. 

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä:
Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu