Kaupunginhallitus antoi lausunnon tilintarkastuskertomuksen muistutuksesta

Julkaistu 7.6.2023 9:55

kaupunginhallitus.jpg
Kaupunginhallitus on antanut tarkastuslautakunnalle lausunnon tilintarkastuskertomuksen hyvinvointilautakuntaa ja vt. sosiaali- ja terveysjohtajaa koskevasta muistutuksesta. 

Tilintarkastuskertomuksen muistutus koski Rovaniemen kaupungin koronajäljitystyön vuokratyövoiman hankintoja ja niihin liittyviä toimivaltuuksia. Tilintarkastajan mukaan hankinta olisi tullut kilpailuttaa, ja lisäksi hyvinvointilautakunnan sisäisessä valvonnassa on ollut puutteellisuuksia. Koronajäljitystyön sopimuksen arvo oli yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. 

Tarkastuslautakunta pyysi kuntalain mukaisesti asianomaisilta selityksen ja tämän jälkeen kaupunginhallitukselta lausunnon asiasta. Hyvinvointilautakunta ja vt. sosiaali- ja terveysjohtaja ovat toimittaneet selityksensä. 

Kaupunginhallitus katsoo lausunnossaan, että koronajäljityksen suorahankinta on ollut hankinta-ajan koronaepidemiasta johtuvat poikkeusolot huomioon ottaen perusteltu menettely. Markkinaoikeus on katsonut vastaavanlaisessa tapauksessa, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 9,7 miljoonan euron koronajäljityksen suorahankinta oli hankintalain mukainen. 

Kaupunginhallitus katsoo, että hyvinvointilautakunta on toiminut valvonnasta annetun ohjeistuksen mukaisesti ja on epäselvää kuinka lautakunnan olisi tullut toimia tilanteessa toisin.

Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin myös, että kaupungin tulisi tarkentaa ja täsmentää määräyksiä ja ohjeita poikkeusolojen ja häiriötilanteiden varalle. Lisäksi hankintojen, sopimusten ja laskujen seurantakäytänteisiin on syytä kiinnittää huomiota. 

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat ryhtyneet toimenpiteisiin esille tulleiden puutteiden johdosta. Valmistelussa on uusi hankintaohjelma, jonka on tarkoitus valmistua syyskuuhun 2023 mennessä. Ohjelma tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupungissa valmistellaan myös häiriötilanteiden käsikirjaa mahdollisten uusien tilanteiden varalle ja häiriötilanteiden johtamisen tueksi.

Timo Tolonen (ps.) teki vastaesityksen, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyisi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen muilta osin, mutta kaupunginhallitus puoltaisi vastuuvapauden myöntämistä hyvinvointilautakunnalle. Tolosen esitys kaatui äänin 8–2 (1 poissa). Näin ollen kaupunginhallituksen päätökseksi tuli laajempi lausunto, jossa asianosaisten menettely katsottiin perustelluksi.

Seuraavaksi tarkastuslautakunta kokoontuu 12.6.2023 päättämään omasta esityksestään valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Valtuusto päättää tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta kokouksessaan 19.6.2023.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja ja kaupunginhallituksen koko lausunto julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).