Kaupunginhallitus hyväksyi Valionrannan asemakaavamuutoksen – etenee valtuustoon

Julkaistu 16.1.2023 17:30

Havainnekuvaa Valionrannasta.
Havainnekuva Valionrannasta Jätkänkynttilän suuntaan.
Kaupunginhallitus kokoontui 16.1.2023 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Valionrannan asemakaavamuutoksen. Seuraavaksi kaavamuutos etenee valtuuston käsittelyyn. Kaavoitussopimuskumppanin Lapland Hotelsin suunnitelmana on rakentaa alueelle hotelli ja asuinkerrostaloja. Hotellille osoitettu rakennusoikeus on 22.500 kem2 (kerrosneliömetriä) ja asumiselle 15.500 kem2. Asukkaita alueelle tulisi arviolta 340. 

Rakennukset olisivat korkeintaan kuusi- tai seitsenkerroksisia. Lisäksi asemakaavalla muodostuu lähivirkistysalue sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu yleinen kevyen liikenteen reitti kulkisi rannan suuntaisesti. Myös venesatamalle on varattu alue. 

"Saamme Rovaniemellä olla erittäin tyytyväisiä, että kaupunkiin halutaan tehdä mittavia investointeja, joiden myötä saamme uusia työpaikkoja, ihmisille uusia koteja ja lisää verotuloja. Toivomme, että hotellikapasiteetin lisäys osaltaan myös tukee matkailun ympärivuotisuutta ja positiivista kehitystä. Valionranta alueena on kuntalaisille tärkeä, joten on hienoa, että kaavassa on myös varaus rantareitistä ja venelaiturista", iloitsee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ehdot, joilla Valionrannan tontit vuokrataan Lapland Hotels Oy:n emoyhtiölle North European Invest Oy:lle. Sopimuksen mukaan esimerkiksi ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tulisi aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja hotellirakennuksen rakentaminen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta. 

Hallitus hyväksyi osaltaan sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja alueen varaamisesta osoitteessa Hallitie 28, johon on tavoitteena rakentaa uudet tilat Rovaniemen keskuspesulalle. Pesulan toiminnassa on tarkoitus hyödyntää Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (Neve) kaukolämpölaitoksen tuottamaa höyryä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Pöyliövaaran alueelta 39 hehtaarin määräalan. Maapoliittisen ohjelman mukaisesti alue on tarkoituksenmukaista hankkia kaupungin omistukseen tulevaa kaavoitustarvetta varten.

Kaupunginhallitus päätti perustaa hankeasiantuntijan viran. Asiantuntijan keskeisenä tehtävänä olisi lisätä kaupungin saaman hankerahoituksen määrää valmistelemalla ja koordinoimalla rahoitushakemuksia sekä ohjaamalla organisaation toimijoita hankerahoituksen hyödyntämisessä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla). 

Jaa sivu