Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion yksimielisesti – etenee valtuustoon joulukuussa

Julkaistu 28.11.2022 16:30

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg
Kuva: Antti Kuronen / Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 28.11.2022 käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi.

Tähän tiedotteeseen on koottu poimintoja kaupunginhallituksen tekemistä muutoksista kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaikki muutosesitykset löytyvät kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan verkkosivuillamme. Seuraavaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitys etenee valtuustoon, joka käsittele talousarviota 12.12.2022.

Hallitus esittää lisää määrärahaa oppimateriaaleihin ja osallistuvaan budjetointiin 

Hallituksen yksimielisesti esittämät käyttötalouteen liittyvät muutokset olivat suhteellisen pieniä.

Kaupunginhallitus päätti osoittaa perusopetuksen oppimateriaaleihin, erityisesti oppikirjojen hankintaan 200 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2023 opetuksen tason ja opetusmateriaalien riittävyyden turvaamiseksi. Hallitus esittää 80 000 euron varaamista opettajien työpuhelimien hankintaan. 

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että osallistuvaan budjetointiin vuosittain käytettävä summa nostetaan aiemmin esitetystä 30 000 eurosta 60 000 euroon. 

– Kaupunginhallitus oli historiallisen yksimielinen, eikä äänestyksiä tarvittu. Vuonna 2023 Rovaniemi satsaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Oppimateriaalien riittävyys ja opettajien työpuhelinten saanti sekä mittavien kouluhankkeiden edistäminen ovat siitä osoitus, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila

Häkinvaaran päiväkodin toteutus suunnittelukaudella 

Kaupunginhallitus esittää, että Häkinvaaran päiväkoti toteutetaan suunnitelmakaudella, kun hankkeeseen kohdistuvat kustannukset ja suunnitelmat ovat tarkentuneet. Häkinvaaran päiväkoti ei vielä sisälly talousarvion ja suunnitelmakauden investointilukuihin, koska sen budjettikehystä vasta tarkennetaan.

Hallitus esittää myös, että Rovaniemen kaupunki selvittää palkkaohjelman laatimista varhaiskasvatuksen toimialalle veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Hallitus edellyttää myös, että varhaiskasvatuksessa varmistetaan riittävän suuri oman toiminnan osuus laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi ja riskien minimoimiseksi

Myllärin koulu siirtyy kaupungille

Talousarviokäsittelyn lisäksi kaupunginhallitus päätti myös Myllärin koulun ylläpidon siirtämisestä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä Rovaniemen kaupungille. Myllärin koulu on Kolpeneen palvelukeskuksen yhteydessä toimiva erityiskoulu, joka on järjestänyt esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta sekä autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta tai monivammaisuutta. Kolpeneen palvelukeskuksen vastuut siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Perusopetuksen järjestämisestä vastaa kunta, joten tämän vuoksi Myllärin koulu siirretään Rovaniemen kaupungille. 

Koulun henkilöstö siirtyy Rovaniemen kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä 27, henkilökuntaa 30. Koulun toiminta jatkuu toistaiseksi samoissa tiloissa, jotka kaupunki vuokraa hyvinvointialueelta. 

Jaa sivu